Netwerken

Het Zorg Innovatie Forum werkt samen met diverse andere netwerken en organisaties.
 

MVO Platform - Stichting Assen voor Assen

De stichting Assen voor Assen is partner van de MVO-Alliantie Noord Nederland, en reikt MVO-certificaten uit voor sociaal en duurzaam ondernemen en werken. Het ZIF heeft op 15 juni 2017 dit certificaat mogen ontvangen uit de handen van Maurice Hoogeveen, wethouder van de Gemeente Assen.
 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands

Het ZIF is programmaleider Care & Cure van het HANNN en partner in de uitvoering van de maatschappelijke agenda. Tevens zijn ZIF en HANNN samen trekkers van het programma Anders Oud 2030.

 

Platform GEEF

Het ZIF werkt samen met Platform GEEF (Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland), een samenwerkingsverband van veertien partijen met expertise rondom woon-zorgtechnologie.
 

Fondsenwervers

Het ZIF neemt deel aan bijeenkomsten voor fondsenwervers en subsidiecoördinatoren in de zorg in Noord-Nederland. In een aantal bijeenkomsten worden de uitdagingen en kansen gedeeld waarmee men te maken krijgt bij fondsenwerving en subsidieaanvragen. Het netwerk wordt geleid door Loes Lestestuiver en Tia van der Velde.
 

SPONN (Stuurgroep Participatie Ouderen NPO-Noord)

SPONN is een netwerk voor en door ouderen, die zich individueel of in gezamenlijk verband willen inzetten om hun diverse stemmen te laten horen. Dit doen zij in samenwerking met andere netwerken, waaronder de Denktank 60+, Stichting PROO, en ze worden daarin ondersteund vanuit het Zorg Innovatie Forum.