Wearable Technologies for Active Living

Hoe kan een verandering in leefstijl op het gebied van beweging, voeding, slaap, ontspanning en sociale interactie de gezondheid van de mens bevorderen? Deze vraag staat centraal in een nieuw onderzoek, dat in januari 2014 start. Daarbij wordt met de beschikbare kennis in Noord-Nederland een draagbaar sensorsysteem ontwikkeld, waarvan sensoren o.a. via een smartwatch of smartphone de deelnemers informatie kunnen geven over hun leefstijl. Via een gekoppelde databank is er de mogelijkheid tot grootschalig onderzoek naar hun leefstijl in relatie tot gezondheid en vitaliteit.

Het project moet resulteren in hoogwaardige innovatie van bedrijven en versterking van de andere noordelijke speerpunten op het gebied van sensortechnologie, Big Data en Quantified Self.

Het draagbare systeem meet, registreert en analyseert en geeft de informatie visueel of via geluid terug aan de gebruiker. Als gebruiker krijg je informatie over je leefstijl en notificaties met suggesties om deze te verbeteren. Daarmee kun je de regie nemen over je eigen gezondheid, het werkt dus ook preventief en kan de gemeenschap (zorgsector) veel geld besparen. Ook onderzoek dat zich richt op preventie bij kwetsbare doelgroepen (bijv. Diabetes, Obesitas of Dementie) kan worden ondersteund door middel van het geven van leefstijlinterventies.

Samenwerking: tussen het bedrijfsleven, de Hanzehogeschool Groningen, het UMCG en de GGD Drenthe. Het is een cross-over van sensortechnologie, life-science/Healthy Ageing (preventieve geneeskunde, zorg en gedragswetenschappen) en ICT. De deelnemende bedrijven zijn Dog Back Design Solutions in Emmen (hardware), KXA Software Innovations in Grijpskerk (data analyse) en e-Vitality (e-Health platform) in Groningen.

 

Wat dit project onderscheidt zijn de volgende punten:

- De sensor, data-analyse en de user interface vormen één geheel in het draagbare sensorsysteem.
- Het draagbare sensorsysteem heeft meerdere mogelijkheden om data uit te wisselen zoals ook GPRS (3G, 4G), Bluetooth
   en/of WiFi.
- Er kunnen meerdere typen sensoren worden aangekoppeld zoals bijv. GPS. Daarmee kunnen nieuwe applicaties worden
   ontwikkeld.
- Het is niet nodig om een mobiele telefoon, tablet, laptop of PC in de nabijheid te hebben.
 

Kortom, door de noordelijke sensorcluster wordt het eerste Europese onafhankelijke, open-source sensorsysteem ontwikkeld. Voor de GGD in Drenthe is dat reden om er op in te haken. De GGD heeft nog geen ervaring met het toepassen van sensoren in onderzoeken. De toepassing van een draagbaar sensorsysteem in grootschalige ondersteuning bij leefstijl verandering is zelfs nieuw voor Nederland.
 

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Henk Hindriks

Quantified Self Institute Hanzehogeschool Groningen
T  050-595 4658
M  www.qsinstitute.org