UMC Groningen Protonen Therapie Centrum

Het UMCG is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat naast traditionele fotonenbestraling ook behandeling met protonen gaat aanbieden.

Voor sommige patiënten die in aanmerking komen voor bestraling, in verband met een kwaadaardige aandoening (kanker), kan protonentherapie voordelen bieden ten opzichte van bestraling met de huidige techniek (fotonen).

PROTONENTHERAPIE is een vorm van bestraling waarbij de dosis straling nauwkeuriger kan worden toegediend, waardoor er minder straling komt in de normale weefsels. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen door bestraling af. De mate waarin de kans op bijwerkingen afneemt is bij iedere patiënt verschillend.
 

Voor wie is protonentherapie?

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Voor een aantal daarvan is vastgesteld dat protonentherapie voordelen biedt ten opzichte van traditionele bestraling met fotonen zoals die nu wordt toegepast. In het Rapport van de Gezondheidsraad worden 4 groepen van indicaties beschreven (zie figuur):

  1. Standaardindicaties.
  2. Model-based indicaties (preventie van complicatie).
  3. Preventie van secundaire tumoren.
  4. Potentiele indicaties (verbetering tumorcontrole).

Waar is protonentherapie?

Op dit moment is protonentherapie in Nederland niet beschikbaar. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft het plan, de plaats en de partners voor de eerste protonenfaciliteit in Nederland die zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en technologieontwikkeling bundelt en de toepassing, kosteneffectiviteit en innovatie van protonentherapie versnelt. De faciliteit - het UMC Groningen Protonen Therapie centrum - wordt hospital-based: gebouwd op het terrein van het UMCG en integraal onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center.

Volgens het Gezondheidsraad rapport betreft het totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt voor protonentherapie ongeveer 7.000 per jaar (o.b.v. Nederlands Kanker Registratie 2005.

De faciliteit krijgt een geïntegreerd onderzoeksprogramma waarin onderzoek naar de voordelen van protonentherapie bij patiënten centraal zal staan vooral gericht op het voorkomen en behandelen van schade aan gezond weefsel en het verbeteren van de effectiviteit.

Meer informatie kunt u hier lezen.