Taal en Gezondheid

Alliantie Gezondheid en Geletterdheid

Als mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, heeft dit vaak directe gevolgen voor hun gezondheid.
De gezondheid is in veel gevallen slechter, er wordt meer gebruik gemaakt van zorg, er is minder kennis over gezondheid en meer  moeite met therapietrouw en zelfzorg.

De Alliantie Gezondheid en Geletterdheid richt zich op het agenderen en vroeg signaleren van laaggeletterdheid, doorverwijzen en het ontwikkelen en delen van relevante aanpakken van laaggeletterdheid.

Eind 2016 heeft HANNN zich aangesloten bij de Alliantie Gezondheid en Geletterdheid om actief in te zetten op dit thema.

Er is immers genoeg winst te behalen: taal maakt gelukkiger, taal doet participeren en taal maakt actiever en productiever op de arbeidsmarkt en taal maakt gezonder!

Conferentie Taal & Gezondheid

Om een verschil te kunnen maken heeft HANNN het initiatief genomen om jaarlijks, in samenwerking met andere partners, een grote taalconferentie te organiseren met de titel: Taal & Gezondheid 'wanneer taal een probleem is voor je gezondheid'.

Inmiddels hebben we 2 mooie en succesvolle taalconferenties mogen organiseren in Drenthe (2018) en Friesland (2019) en hopen we in 2020 Groningen te mogen noemen als locatie voor een volgende taalconferentie.

Hieronder zijn linkjes te vinden met terugblikken naar de eerdere taalconferenties:

Conferentie Taal & Gezondheid 2018 (Assen, Drenthe)
Conferentie Taal & Gezondheid 2019 (Drachten, Friesland)