SPRINT

Er zijn steeds meer ouderen die zorg nodig hebben en steeds minder werkenden om die te geven. Alleen nieuwe techniek kan dit vraagstuk oplossen en zo de zorg bemensbaar en menselijk houden.

Het SPRINT-programma richt zich daarom op de ontwikkeling van nieuwe technologie die het mogelijk maakt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven en werken, zo min mogelijk afhankelijk van zorgprofessionals. SPRINT doet dat op een manier die zo naadloos mogelijk aansluit bij de praktijk.

Wetenschappers en ondernemers werken hand in hand aan technologie en de vertaling daarvan naar produceerbare en betaalbare produkten die direct in de leefomgeving van de doelgroep kunnen worden ingezet.

SPRINT zal de gewenste mobiliteitsverbetering realiseren door onderzoek uit te voeren op 3 thema’s.

Tijdens het ontwikkelproces staat de gebruiker voorop om zo de best mogelijke oplossing te krijgen. Door het creëren van een platform voor kenniscentra en bedrijven maakt SPRINT het mogelijk om met de nieuwste inzichten en technieken tot innovatieve oplossingen te komen.

De researchthema’s waar SPRINT zich op richt:

  1. Preventie: de ontwikkeling van monitoring- en interventie-apparatuur om achteruitgang in mobiliteit te voorkomen
  2. Revalidatie: de ontwikkeling van apparatuur om een deel van het revalidatieproces naar de thuissituatie te kunnen verplaatsen
  3. Prothesiologie: het creëren van patiënt-specifieke, intelligente prothesen en orthesen
     

Voor het monitoren van gebruikers zullen sensoren ontwikkeld worden. Interventie-apparatuur richt zich op de gebruiker en zijn omgeving.

Om self-management van de gezondheid van de gebruiker te realiseren, wordt mede gebruik gemaakt van serious gaming ter motivatie.

Om feedback mogelijk te maken naar de gebruiker en zorgprofessional, wordt gebruik gemaakt van telemonitoring-technieken.

De door SPRINT beoogde mobiliteitsverbetering van ouderen zal leiden tot verhoogde zelfstandigheid, verbetering van de conditie en een kleinere kans op andere ziekteprocessen. De kwaliteit van leven neemt toe en ouderen kunnen zo ook langer blijven werken.

Partners in HANNN: UMCG, Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie kunt u lezen op: www.imdi-sprint.nl