Kick-off project Seker en Sún onder grote belangstelling

maandag 13 juni 2016

  • HANNN

Op 30 mei 2016 heeft onder grote belangstelling van bestuurders en andere stakeholders de kick-off van het project Seker en Sún plaatsgevonden. Het project Seker en Sún richt zich op een verdere uitwerking en invulling in de provincie Friesland van de adviezen van de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. De avond werd dan ook gestart met een presentatie van Kete Kervezee, huidig voorzitter van de commissie. Zij gaf een inkijkje in het rapport dat de commissie eind dit jaar oplevert. In dat rapport wordt een advies gegeven over het opleiden voor de toekomst en sluit daarbij aan op het eerdere advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen’.


Seker en Sún is een initiatief van de Academische Werkplaats, GGD Fryslân, Zorgbelang Fryslân en Venturaplus. De vier partijen hebben elkaar gevonden in een wens om het rapport van de Commissie ook daadwerkelijk handen en voeten te geven binnen de provincie. Samen met zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, patiëntenverenigingen, burgers en andere belanghebbenden beogen de vier partijen op een innovatieve wijze antwoord te geven op de uitdagingen waar wij met elkaar voor staan, zoals de sterke vergrijzing, ontgroening en krimp, maar ook de ontwikkeling van domotica en zorgtechnologie. Provincie Fryslân financiert het project. Gedeputeerde Michiel Schrier: “Dit project biedt mogelijkheden om innovatief aan het werk te gaan in zorg en welzijn. Die innovatie willen wij graag stimuleren.”

Tijdens het project zetten we in op het creëren van scenario’s voor de toekomstige zorgverlening. We beogen de consequenties van de invulling van de zorgvraag daarnaast te vertalen naar de arbeidsmarkt en het voorbereidend onderwijs. Onderdeel van het project is het creëren van een fysiek innovatieplatform waarin kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden, maar waarin vooral ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.

Meer informatie
Meer informatie over Seker en Sún vindt u op www.sekersun.frl. Ook kunt u contact opnemen met Jan Bleeker, programmamanager Seker en Sûn, info@academischewerkplaats.nl

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network