Bestuurlijke bijeenkomst: Seker en Sûn in 2030

  • 17:30 uur
  • 20:30 uur
  • Kwartier Noord
  • HANNN

Vorig jaar heeft de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen onder voorzitterschap van Marian Kaljouw op 10 april het rapport  “Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren”  gepresenteerd.  Aansluitend bij dit rapport hebben de GGD Fryslân, Venturaplus en Zorgbelang gezamenlijk het project Seker en Sûn opgezet en deelfinanciering gevonden bij de Provincie Fryslân.

Het project Seker en Sûn is gericht op de verdere uitwerking en invulling van het advies van de commissie Kaljouw in Friesland: ‘Naar een nieuwe zorg en zorgberoepen’. Het advies sluit aan bij allerlei ontwikkelingen in Friesland rondom de zorg, zoals de vergrijzing en daarmee samenhangend een hogere zorgvraag. We beogen de consequenties van de invulling van de zorgvraag te vertalen naar de arbeidsmarkt en het voorbereidend onderwijs (zie www.sekersun.frl).

Bovenstaande ontwikkelingen vormen een goede reden om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een bestuurlijke bijeenkomst op:

30 mei met inloop vanaf 17.30

Wij ontmoeten u graag bij Kwartier Noord, W.A. Nijenhuisweg7, 8455 JS in Katlijk. U bent welkom vanaf 17.30 uur. We sluiten af om uiterlijk  20.30. Tijdens de bijeenkomst zorgen we voor een maaltijd.

Wilt u ons laten weten of u aanwezig wilt zijn? Dat kan door een mail te sturen naar 
j.bleeker@ggdfryslan.nl

Diegenen die al gereageerd hebben, hoeven dat niet voor een tweede keer te doen.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network