Zorgonderwijs en scholing werkenden

De zorgprofessional heeft een sleutelrol als het gaat om het gebruiken van persoonsgerichte zorgconcepten en toepassingen. Hoe ga je zorgprofessionals klaarstomen voor de toekomst?​

Er zal vanuit onderwijs en werkenden beter aangesloten moeten worden bij veranderende zorgconcepten (zo lang mogelijk thuis), eHealth toepassingen en Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Zorgprofessionals kunnen vanuit hun kennis en ervaring input leveren op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld hoe applicaties ingevuld moeten worden en zullen ze op de hoogte moeten zijn van hoe dit gebruikt moet worden. Zij laten in hun professionele rol personen (patiënten) in aanraking komen met een nieuw zorgconcepten door het aan te raden of aan te bieden.

Momenteel zijn zorgprofessionals niet altijd op de hoogte van het bestaan van de nieuwste zorgconcepten. (Bij)scholing op het gebruik nieuwe toepassingen​ is noodzakelijk. Om dit te realiseren moet er in het zorgonderwijs meer ruimte komen voor aandacht aan de nieuwe ontwikkelingen en toepassingen, bijvoorbeeld door betere samenwerking met mkb en de praktijk.

Door o.a. bezuinigingen in het verleden zijn er tekorten en scheve verhoudingen ontstaan. Een personeelsmix met inzet alle niveaus is noodzakelijk. In meer persoonsgerichte zorg en gezondheid zullen bestaand functiekaders moeten worden losgelaten en zal veel meer moeten worden gekeken vanuit het perspectief van de cliënt en welke zorg die nodig heeft en dat organiseren (in de eigen omgeving), dus ook in verbinding met informele zorg. 

​Het thema zorgonderwijs en scholing werkenden heeft in de doelstellingen sterke overlap met het ​Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) waar ZorgpleinNoord regie op voert in het noorden. Dus ook in Groningen gaan zij aan de slag met een toekomstbestendige arbeidsmarkt in een leefbare regio. De regiegroep Personalized and Customized Health zoekt waar mogelijk koppeling met RAAT en vice versa.

Aanjager: Ida Grasdijk, directeur ZorgpleinNoord.