Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Er zijn steeds meer gegevens die ons inzicht geven in onze gezondheid. De combinatie van big data en individuele gegevens geven ongekende mogelijkheden voor persoonsgerichte zorg en gezondheid. Een middel om dit allemaal te verbinden is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Het individu is zelf de verbindende factor is tussen diverse actoren en instellingen. Een PGO biedt persoonsgerichte informatie die betekenisvol zijn in de context van het individu, het is een communicatieplatform en geeft de mogelijkheid om zelf te handelen (zoals toestemming geven om data te delen).

Het doel is om over vijf jaar voor de helft van alle inwoners van de provincie Groningen een PGO beschikbaar is. Voor een pilot is dus noodzaak voor massa, bijvoorbeeld via Lifelines en/of patiëntenorganisaties.

Een grote uitdaging in dit thema is het samenbrengen en inzichtelijk en bruikbaar maken van al deze informatie voor de gebruiker. In de ontwikkeling en uitrol van een PGO zal input van gebruikers moeten worden meegenomen om het zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en behoeftes.

Ook zal er met andere belanghebbenden uit zorg, MKB, eHealth, onderwijs een dialoog moeten worden opgezet over gezamenlijke belangen en randvoorwaarden om tot een toegankelijk en open (eco)systeem te komen.

Aanjager: Harjan van Dam, directeur/bestuurder Certe (met een coalitie bezig met ontwikkeling en implementatie van PGO IkDus)