Ondersteuning MKB

Ondernemers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van innovaties op het gebied van persoonsgerichte zorg en gezondheid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van producten en diensten op gebied van Ehealth, wearables of zelfmanagement.

De maatschappelijke impact van zorginnovaties kan groot zijn, maar de economische impact blijft vaak achter. Dit heeft meerdere redenen, zoals het dikwijls ontbreken van een verdienmodel, ondoorzichtige en vaak complexe regelgeving in de zorg, vraag en aanbod wat niet altijd op elkaar aansluit, onvoldoende ondernemerschap – vooral kleine bedrijfjes vinden het moeilijk om de weg te vinden binnen de sector - en gebrek aan durfkapitaal. Met als gevolg dat innovaties te vaak stranden na de subsidieperiode. Ook speelt mee dat er in Groningen een groot aantal partijen betrokken in de zorg- en welzijnssector, wat voor mkb  lastig kan zijn om een geschikte partner te vinden voor samenwerking of hulp. Een voorbeeld voor een platform waar ideeën en ondersteuning samenkomen is Zorginnovatie.nl

De regiegroep zal mkb in Groningen mobiliseren om mee te denken, uit te dagen en kansen te pakken op het gebied van Personalized and Customized Health. Wat is er nodig om nieuwe en kansrijke initiatieven te ontwikkelen?:

  • Innovatie en business development stimuleren m.b.t. zorgvraagstukken​. Kijken hoe de bestaande regelingen gebruikt kunnen worden, maar ook door bijvoorbeeld een mechanisme op te zetten wat zich richt op startende activiteiten (incl. beschikbaarheid durfkapitaal)​.
  • Er moet worden ingezet op verbinding van (bestaande) initiatieven​, omdat door samenwerking veel meer bereikt kan worden – ook als het gaat om beschikbare geldstromen - dan dat iedere ondernemer voor zich een nieuw concept gaat ontwikkelen.
  • Ook zal er binnen dit thema aandacht worden geschonken aan samen met eindgebruikers en bewonersinitiatieven op basis van co-creatie tot oplossingen en/of draagvlak te komen van ontwikkelingen of problemen.
  • Tot slot zullen er crossovers georganiseerd worden tussen Health bedrijven en ICT bedrijven, dat zij nu nog veelal twee gescheiden werelden, terwijl hier grote kansen liggen met betrekking tot de ondersteuning in innovatieve zorgontwikkelingen.

Aanjager: Johannes Wolters, directeur Lode Holding B.V.