Big Data

Big data verbindt de vier thema’s waar de regiegroep Personalized and Customized Health mee aan de slag gaat. Het mogelijk maken van persoonsgerichte zorg en gezondheid valt of staat bij hoe goed we big data verzamelen, interpreteren en toepassen.

In de regio blijkt 10% van de burgers mee te doen aan LifeLines. Dit is een schat aan informatie waarvoor een aantal aanpassingen gemaakt dienen te worden alvorens dit duurzaam ingezet kan worden voor zorg op maat in Groningen.

  • Hier zijn innovaties voor nodig om bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s te voorspellen, behandelingen op maat te ontwikkelen en data voor preventie in te zetten.
  • Er ligt ook een uitdaging in het toegankelijk maken van de data, en hoe dit bruikbaar gemaakt kan worden voor individuen en zorgprofessionals (ter ondersteuning van mensen). Hiervoor moet expertise worden ontwikkeld en is scholing van zorgprofessionals nodig.
  • Daarnaast moet gekeken worden hoe de beschikbare data gedeeld kan worden zonder dat dit privacy schendt.

Er zal binnen de andere thema’s verkend worden hoe big data een rol kan spelen en wat daar voor nodig is. Omdat de mogelijkheden en uitdagingen van big data nog onvoldoende bekend zijn bij bewoners en belanghebbenden gaat de regiegroep een themabijeenkomst organiseren om o.a. de mogelijkheden van big data binnen de andere thema’s te verkennen, de vragen die er leven te inventariseren en in gesprek te gaan over randvoorwaarden.

Er zal op dit thema ook aansluiting worden gezocht met nationale initiatieven, waaronder Health-RI.

Aanjager: Cisca Wijmenga, hoogleraar RuG/UMCG