Regiegroep bijeenkomsten

Bijeenkomst - 26 april 2018

De derde bijeenkomst van de regiegroep Personalized and Customized Health vond plaats op donderdag 26 april. De bijeenkomst werd ingeleid door Prof. dr. Nico van Meeteren, executive director Topsector Life Sciences and Health. In de inleiding werd ingegaan op mission driven PPS, Health Deals en data. En daarnaast hoe het systeem ingericht kan worden volgens een front en back office om de eindgebruiker niet te belasten met de complexiteit van het systeem, met sociale en technologische innovatie en het belang van onderzoek en wetenschap. De nadruk van het systeem moet liggen op de people's journey, en gericht zijn op wat de mogelijkheden zijn van wat mensen kunnen in hun eigen omgeving.

Tijdens het verdere verloop van de bijeenkomst zijn de contouren van de strategische ontwikkelagenda besproken, en de tussenstand is vastgezet. Na de bijeenkomst is er nog beperkt tijd om te reageren op de concept agenda, zodat deze verwerkt kunnen worden in een visie met een concept convenant en een concept programma. 

De presentatie van Prof. dr. Nico van Meeteren nalezen kan hier.

Bijeenkomst - 22 februari 2018

Donderdag 22 februari vond de tweede bijeenkomst van de regiegroep Personalized and Customized Health plaats in het Universitair Medisch Centrum te Groningen. Hierbij waren Wethouder Mattias Gijsbertsen van de Gemeente Groningen en Jochen Mierau van de Alletta Jacobs School of Public Health te gast om hun kennis en/of netwerk bij de regiegroep te introduceren. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over welke stappen op het gebied van de vijf verschillende thema’s gemaakt zijn door de regiegroepleden en welke actuele ontwikkelingen er in Groningen plaatsvinden waar kansen liggen voor de regiegroep.

De huidige stand van de visie en doelstellingen zijn besproken, en het belang van het de Groninger als uitgangspunt is nogmaals onderstreept. Ter vervolg is er nu vooral behoefte aan concrete koppeling van de verschillende thema’s in bijeenkomsten en werkgroepen. Via deze weg zullen er mensen bij elkaar gebracht worden die idee en uitvoering tot een geheel kunnen brengen en wat tastbare input zal brengen voor Personalized and Customized Health.

De presentatie nalezen kan hier.

Startbijeenkomst - 20 december 2017

Op 20 december 2017 vond de startbijeenkomst van de regiegroep Personalized and Customized Health plaats in het Provinciehuis van Groningen in het bijzijn van een van de initiatiefnemers, Gedeputeerde Patrick Brouns. Deze eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking en het creëren van een gezamenlijk begrip van de doelen. Voorzitter Folkert Kuipers benadrukte dat persoonsgerichte zorg en gezondheid echt het verschil kan maken voor de leefbaarheid in onze provincie.

De themaleiders schetsten de belangrijkste uitdagingen, waar ze als eerste mee aan de slag willen gaan en wie ze daarbij willen betrekken. Samen met de andere regiegroep leden is verkend hoe thema's met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken. We kijken terug op een inspirerende en productieve startbijeenkomst en zijn bijzonder blij met de energie die er is om samen aan de slag te gaan met Personalized and Customized Health in de provincie Groningen. 

De presentaties nalezen kan hier.