Regiegroep bijeenkomsten

Bijeenkomst - 22 februari 2018De presentatie nalezen kan hier.

Startbijeenkomst - 20 december 2017

Op 20 december 2017 vond de startbijeenkomst van de regiegroep Personalized and Customized Health plaats in het Provinciehuis van Groningen in het bijzijn van een van de initiatiefnemers, Gedeputeerde Patrick Brouns. Deze eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking en het creëren van een gezamenlijk begrip van de doelen. Voorzitter Folkert Kuipers benadrukte dat persoonsgerichte zorg en gezondheid echt het verschil kan maken voor de leefbaarheid in onze provincie.

De themaleiders schetsten de belangrijkste uitdagingen, waar ze als eerste mee aan de slag willen gaan en wie ze daarbij willen betrekken. Samen met de andere regiegroep leden is verkend hoe thema's met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken. We kijken terug op een inspirerende en productieve startbijeenkomst en zijn bijzonder blij met de energie die er is om samen aan de slag te gaan met Personalized and Customized Health in de provincie Groningen. 

De presentaties nalezen kan hier.