Over PCH

Hoe kunnen we in de provincie Groningen zorgen dat bewoners van plattelandsgebieden in de toekomst langer gezond thuis kunnen blijven wonen met behulp van maatwerk zorgconcepten ondersteund door slimme technologie en systemen?

Op basis van deze vraag heeft SER Noord-Nederland op verzoek van de Provincie Groningen het advies over Personalized and Customized Health (PCH) geschreven. Dit advies benadrukt de noodzaak voor sociale innovaties om de leefbaarheid in onze provincie te vergroten. Tegelijkertijd klinkt een duidelijke ambitie door om deze te vertalen naar economische kansen voor de regio. Dit advies ligt in het verlengde van het advies ‘Innovatief en Duurzaam Bouwen’ waar de coalitie ‘Gezond Wonen in het aardbevingsgebied’ mee aan de slag is gegaan. 

Er is aantoonbare urgentie om te werken aan een substantiële verbetering van de gezondheid en welbevinden van de mensen in de provincie Groningen. Zeker in gebieden waar vergrijzing en ontgroening sterk voorkomen, zoals in grote delen van de provincie, is de leefbaarheid in het geding. De ambitie bij te dragen aan Meer Gezonde Jaren strekt zich uit  tot de gehele leefomgeving van de inwoners. De definitie van gezondheid houdt namelijk niet op bij de afwezigheid van ziekte, maar gaat ook over welzijn en het goed kunnen functioneren in de maatschappij.

De Provincie heeft de aanbevelingen van de SER overgenomen en wil dit jaar meters maken op persoonsgerichte zorg en gezondheid. Er zijn veel verschillende initiatieven maar het komt niet altijd tot bloei. Daarom is het noodzakelijk om hier regie op te voeren en snel aan de slag te gaan met concrete initiatieven zodat het doel ‘mensen langer gezond thuis te laten wonen’ wordt gerealiseerd. Er is een regiegroep samengesteld met mensen vanuit diverse hoeken van het zorgveld die met hun kennis, ervaring en netwerk de benodigde (sociale) innovaties aan kunnen jagen.

De regiegroep gaat in het eerste jaar een gedeelde lange-termijn-visie ontwikkelen met een bijbehorende strategische agenda. De afspraken zijn niet vrijblijvend; deze worden vastgelegd in een convenant waarbij de Groninger centraal staat en niet de technologie, het product of de dienst. De eerste pilots zullen zo snel mogelijk in gang worden gezet om direct concrete innovaties in de praktijk uit te testen, waarbij bewoners een belangrijke rol krijgen in de uitvoering.

Er komen in ieder geval vijf thema’s aan bod. Per thema is vanuit de regiegroep een trekker aangesteld die aanjaagt en faciliteert. De thema’s worden in samenhang uitgewerkt, dus er wordt telkens gekeken naar overlap en wederzijdse versterking. De thema’s zijn in eerste instantie:

Folkert Kuipers is voorzitter van de regiegroep. Kuipers is als voormalig lid van de Raad van Bestuur van het UMCG goed ingevoerd in wereld van de zorg en de samenwerking tussen bedrijven en zorginstellingen.

De ondersteuning van de regiegroep bij de dagelijkse werkzaamheden ligt bij Healthy Ageing Network Northern Netherlands. Jorrit Albers is contactpersoon Personalized and Customized Health en aanspreekpunt.  Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op via jorrit.albers@hannn.eu.