Werkbijeenkomst zorgtechnologie en innovatie

maandag 16 april 2018

  • HANNN

Kansen en knelpunten van technologie in de zorg

Wanneer: vrijdag 1 juni - 9:00 tot 12:30
Waar: Podium Zuidhaege, Assen
Voor wie: ehealth/ict medewerkers van zorginstellingen, patiëntenorganisaties, onderwijsinstellingen, ontwikkelaars en leveranciers van zorgtechnologie en ehealthtoepassingen

Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van zorgtechnologie. Hier liggen kansen voor meer eigen regie en het vergroten van de kwaliteit van de zorg. Ook ontstaan er mogelijkheden om langer, veiliger en verantwoord thuis of in de eigen omgeving te blijven wonen. Tegelijkertijd roepen deze ontwikkelingen veel vragen en onzekerheden op, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en andere wet- en regelgeving.

De ontwikkelingen naar steeds persoonlijkere zorg gericht op eigen regie en langer, veilig en verantwoord in eigen omgeving te kunnen blijven wonen in combinatie met de nieuwe wet- en regelgeving (o.a. de AVG) is een goed moment om kansen en belemmeringen in kaart te brengen samen met zorgprofessionals, ontwikkelaars, patiëntenorganisaties en onderwijsinstellingen.

Hoe kun je nu toch aan de slag met technologie en daarmee positieve impact bereiken voor de eindgebruiker, de zorgprofessional ondersteunen bij de invoering en het gebruik van deze toepassingen en tegelijkertijd zorgen dat er aan wet- en regelgeving en procedures wordt voldaan en (ervaren) hobbels geen rem vormen op innovatie?

Op vrijdag 1 juni gaan we op initiatief van de kopgroep Zorg en Innovatie Assen in samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) aan de slag met deze vraagstukken op het gebied van zorgtechnologie. Het doel is om kennis en ervaring te delen, bewustwording te vergroten van de mogelijkheden en van de regels en samen tot oplossingen te komen voor knelpunten.

De bijeenkomst vindt plaats bij Podium Zuidhaege in Assen en duurt van 9:00 tot 12:30 uur met aansluitend lunch.

Voor vragen en deelname kunt u contact opnemen met Katinka Reijnders (katinka.reijnders@hannn.eu)

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network