Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

vrijdag 26 januari 2018

  • HANNN

Op 18 januari heeft het officiële startmoment plaatsgevonden van het actieplan door het tekenen van samenwerkingsverklaringen door bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties.

Binnen de samenwerking zal gewerkt worden aan  5 actielijnen: Werken nu en in de toekomst, Instroom en behoud, Opleiden en ontwikkelen, Imago van de sector, en Kennisverzameling en verspreiding.

Zie voor meer informatie de website van ZorgpleinNoord

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network