Partijen tekenen voor kwaliteit van leven in eigen omgeving

vrijdag 29 juni 2018

  • HANNN

Convenant Personalized & Customized Health Groningen ondertekend

In het bijzijn van gedeputeerden Patrick Brouns en Eelco Eikenaar hebben partijen uit het brede veld van zorg, welzijn, mkb, onderwijs en maatschappelijke organisaties, het convenant Personalized and Customized Health (PCH)* Groningen getekend. Daarmee spraken zij af hun uiterste best te gaan te doen om iedere Groninger zo lang mogelijk in de omgeving van zijn of haar keuze te laten wonen en leven.

De regiegroep doet dit als bondgenoot van bewoners door samen te werken aan sociale en technologische innovatie die mensen meer regie op de eigen gezondheid (en zorg) geeft. Voor de concrete problemen die nu langer en gezonder in eigen omgeving in de weg staan, worden multidisciplinaire teams gevormd om tot oplossingen komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande (bewoners)initiatieven, want er gebeurt al ontzettend veel.

Het convenant is een van de resultaten van de regiegroep PCH die eind 2017 is ingesteld door de provincie Groningen. Deze regiegroep bouwt aan een coalitie die kan bijdragen aan Meer Gezonde Jaren in onze regio: een gebied waar de omstandigheden optimaal zijn om gezonder ouder te worden. Daarbij is ingezet op het thema ‘meer zorg in eigen omgeving’ dat gefaciliteerd moet worden door innovaties uit het mkb, een persoonlijk gezondheidsomgeving (pgo), big data en zorgprofessionals.

Het ondertekende convenant werd in ontvangst genomen door de gedeputeerden Patrick Brouns en Eelco Eikenaar uit handen van regiegroep-voorzitter Folkert Kuipers. Laatstgenoemde benadrukte dat het tekenen van het convenant niet het eind, maar juist het begin is van een ambitieuze agenda. Kuipers is vooral te spreken over de synergie die bereikt kan worden door samen te werken met de Coalitie Gezond Wonen. Dit initiatief richt zich op de levensloopbestendige gebouwde omgeving, wat een belangrijke voorwaarde is voor kwaliteit van leven in eigen omgeving.

Brouns reageerde dat hij als economie-gedeputeerde enthousiast is over deze koers: ‘we geven patiënten regie over hun eigen leven, maar voorkomen ook dat mensen patiënt worden. Dat levert gezonde werknemers op en bovenal werkgelegenheid dankzij de economische innovaties die hieruit voort gaan komen. ’ Eikenaar vulde als leefbaarheids-gedeputeerde aan dat het goed is technologie niet als doel, maar als middel te zien. ‘Uiteindelijk gaat het om het welzijn van mensen, en alles wat hierbij behulpzaam kan zijn is welkom.’ De gedeputeerden benadrukten dat de regiegroep op steun van de provincie kan rekenen bij het vervolg van haar activiteiten.

Inge Zwerver, projectleider van het Zorgzame Dorpen programma van Vereniging Groninger Dorpen, benadrukte hoe bijzonder deze samenwerking is in het belang van de inwoners. Ondanks de problematiek in deze regio, zoals de aardbevingen en de gevolgen daarvan, ziet zij dat er veel positieve dingen gebeuren. “In de Groninger dorpen zie je dat mensen elkaar opzoeken en op hun eigen manier inspelen op vraag in hun omgeving. Laat de regiegroep vooral zorgen voor steun voor deze initiatieven, en zoek vanuit de systeemwereld de verbinding met de leefwereld. Hier ligt de grote uitdaging.” Ze adviseerde daarom ook nogmaals te luisteren naar de Groningers, “En laten we het [ondersteunen van initiatieven] na vanmiddag ook gewoon gaan doen, met de voeten in de klei!”

*De volgende personen hebben namens hun organisatie het convenant ondertekend: Mevr. J. Nijlunsing, De Hoven; Dhr. E. Klok, Zorgbelang Groningen; Mevr. C. Wijmenga, Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen; Dhr. V. Verrijp, Universitair Medisch Centrum Groningen; Dhr. H. Wesseling, Martini Ziekenhuis Groningen; Dhr. J. Wolters, Lode Holding B.V. namens Life Cooperative; Dhr. J. H. R. Van Dam, Certe; Mevr. I. Grasdijk, ZorgpleinNoord; Dhr. E.C. Klasen, Healthy Ageing Network Northern Netherlands; Dhr. R. Helder, Vereniging Groninger Dorpen; Dhr. L. Van der Tang, VitalHealthSoftware, onderdeel van Philips. Supporter van het convenant: Topsector Life Sciences and Health, namens hen: Dhr. N. Van Meeteren; Mevr. O. Gopal, Wethouder Gemeente Tynaarlo; Dhr. J. O. Mierau, Aletta Jacobs School of Public Health.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network