Met data naar meer gezonde jaren

woensdag 26 september 2018

  • HANNN

Iedereen verzamelt data. Of het nou gaat over het aantal stappen die je op een dag zet, of de medicijnen die je voorgeschreven krijgt bij de huisarts en ophaalt bij de apotheker. Het wordt vastgelegd en opgeslagen. Dit geeft ons een steeds grotere hoeveelheid aan data, wat een schat aan informatie kan opleveren om in te zetten voor meer gezonde jaren. Maar, we doen er nog te weinig mee.

Cisca Wijmenga over data en gezondheid (foto: Gea Lamberts)
Cisca Wijmenga over data en gezondheid (foto: Gea Lamberts)

Dinsdag 25 september kwamen ruim 50 mensen vanuit onderzoek, zorginstellingen, mkb, verzekeraars en belangenorganisaties samen om te verkennen hoe we met data gezondheid kunnen bevorderen. Vanuit verschillende invalshoeken werden toepassingen van gezondheidsdata belicht*.

Van data naar informatie

“Gebrek aan data is het probleem niet” aldus Jochen Mierau van Aletta Jacobs School of Public Health, “maar data an sich genereren geen inzichten. Door koppeling en analyse kunnen we van data informatie maken”. Inzicht leidt tot actie. Cisca Wijmenga, hoogleraar genetica aan de RuG en UMCG gaf als voorbeeld het bestrijden van ziekten zoals diabetes. Data geeft ons informatie over gewoonten en hoe deze invloed hebben op ons leven. Dit levert niet alleen meer maatwerk op in behandelingen, maar mensen worden zo ook geholpen om betere keuzes te maken over voeding waarmee een gezonde leefstijl gestimuleerd. Ilse Broeders van LifeLines liet op een dynamische gezondheidskaart zien dat door medische data te koppelen aan zelfmetingen er op regionaal niveau nieuwe inzichten worden verkregen over risicogroepen voor diabetes. Met dit inzicht kan een aanpak voor pre-diabetes worden ontwikkeld.

Persoonlijk Gezondheidsomgeving

Een middel om data te verbinden op een manier waarbij het individu centraal staat is een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Bettina Bakker, al jaren MS-patient, is aangesloten op de PGO IkDus. “Als patiënt wordt er veel óver je gepraat, in plaats van met jou of via jou” aldus Bettina. “Er worden allerlei gegevens uitgewisseld zonder dat ik betrokken ben”. Zij zou graag zien dat IkDus zo snel mogelijk doorontwikkeld wordt omdat het de oplossing biedt om zelf in control te zijn over je data en een goede informatiepositie te hebben. Ervaringen uit de pilot van Zodos’ digitale omgeving met patiënten in palliatieve zorg waren op dat vlak ook positief. “Ondanks dat er een hoop nog niet mogelijk is, zoals het koppelen van gegevens van verschillende systemen, gaven patiënten aan nu al meer duidelijkheid over hun gegevens te hebben dan ze ooit hebben gehad” aldus ontwikkelaar Wilfred de Jonge. Resultaten van een test met een digitaal zelfzorg programma van Philips lieten zien dat de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van hartaanval patiënten na ontslag uit het ziekenhuis werden vergroot, wat de overgang van ziekenhuis naar thuis zachter maakte.

Betrek de hele keten

Het wordt steeds duidelijker welke voordelen PGO’s en andere eHealth toepassingen hebben. Maar het roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Binnen het Centrum voor Revalidatie van het UMCG gaan Anja van de Heide en Thomas van Hoorn aan de slag met een IkDus pilot gericht op bewegen, sport en leefstijl. Zij werken hiermee in een omgeving met veel verschillende zorgverleners binnen en buiten de muren van het revalidatiecentrum. De uitdaging ligt voor hen niet alleen in het vergroten van bekendheid van het PGO bij burgers, maar ook bij netwerkpartners. “We vinden het belangrijk om vanaf het begin alle partijen waarmee we werken te betrekken bij de ontwikkeling van het PGO, dus we zoeken naar manieren om die samenwerking de komende tijd te kunnen versterken”.

Dat data niet alleen voor de burger maar ook voor zorgprofessionals meer mogelijkheden oplevert liet Rick Pleijhuis van Evidencio zien. Hij werkt aan een platform waarin wetenschappelijke kennis aan de medische praktijk kan worden gekoppeld wat zorgprofessionals in staat stelt om meer maatwerk te leveren.

Wordt vervolgd!

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Een mooie basis om met elkaar verder te verkennen of en hoe we elkaar kunnen helpen. Want voordat we optimaal gebruik kunnen maken van data is er nog veel werk aan de winkel. De vragen en input van de aanwezigen laten zien dat er veel interesse en behoefte is aan verdere discussie en samenwerking aan concrete oplossingen.


Update: zaterdag 29 september jl. heeft het Dagblad van het Noorden naar aanleiding van deze bijeenkomst twee artikelen gepubliceerd. Klik hier om de artikelen te lezen.

 

Vnlr: Jochen Mierau, Ilse Broeders, Remco Timmer en Bettina Bakker (fotos: Gea Lamberts)
Vnlr: Jochen Mierau, Ilse Broeders, Remco Timmer en Bettina Bakker (fotos: Gea Lamberts)

 

*Deze themabijeenkomst werd georganiseerd door HANNN in samenwerking met Aletta Jacobs School of Public Health, op initiatief van de regiegroep Personalized and Customized Health.

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network