Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) gelanceerd in het UMCG

vrijdag 26 januari 2018

  • HANNN

Tijdens eHealth Week 2018 is in het UMCG een nieuwe Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) gelanceerd. In het bijzijn van Erik Gerritsen (Secretaris Generaal van VWS) en gedeputeerde Brouns, werd Richard Zwarts (deelnemer LifeLines) als eerste gebruiker geregistreerd van IkDus.

IkDus Explanimation
IkDus Explanimation

IkDus is het initiatief om in Nederland een persoonlijk gezondheidsdossier op te zetten die de patiënt wil ondersteunen. Bedoeld voor iedereen die zelf wil kunnen beslissen over zijn eigen gegevens, niet alleen op medisch gebied, maar ook op het gebied van zorg, ondersteuning, lifestyle en voeding. 
 

IkWeet, IkDoe, IkDeel

De eerste stappen bij de ontwikkeling van IkDus werden gezet op basis van ervaringen van MS patiënten. Bettina Bakker, betrokkene van het eerste uur, beschreef op indrukwekkende wijze hoe frustrerend het is dat er stapels informatie over je beschikbaar is, zonder dat je erbij kan komen. Samen met MS Patientenvereniging Regio Groningen-Noord Drenthe lukte het IkDus om de informatiestroom te ontrafelen en beschikbaar te maken voor patiënten.

Het uiteindelijk doel is dat iedere burger, patiënt of niet, beschikt over de relevante informatie met betrekking tot zijn/haar gezondheid (IkWeet). Zodat er vervolgens iets mee gedaan kan worden (IkDoe) en het gedeeld kan worden met anderen zoals familieleden of zorgprofessionals (IkDeel). 
 

VWS SG Gerritsen was enthousiast, de zaal ook!
VWS SG Gerritsen was enthousiast, de zaal ook!

Bekijk hier de vlog van Erik Gerritsen over de 5e dag van de E-helathweek 2018 met aandacht voor IkDus en de patiëntenervaring van Bettina Bakker. 

VWS Secretaris Generaal Erik Gerritsen is enthousiast over de lancering van IkDus. Hij benadrukte hoeveel voortgang er geboekt is bij het centraal stellen van patiënten in de zorg met behulp van eHealth. Vanuit VWS worden afspraken gemaakt met de verzekeraars om ervoor te zorgen dat persoonlijke gezondheidsomgevingen kosteloos beschikbaar komen voor alle burgers. Daarnaast komt er een stimuleringsregeling vanuit het ministerie van VWS die initiatieven als IkDus financieel gaat ondersteunen met een bedrag bepaald door het aantal gebruikers. 
 

Personalized & Customized Health

De ontwikkeling van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een belangrijke voorwaarde om zorg voor de lange termijn dichtbij mensen te kunnen organiseren. Deze conclusie trok de SER Noord-Nederland onlangs in een rapport dat aanleiding was voor de provincie Groningen om een regiegroep Personalized & Customized Health in te stellen. EZ Gedeputeerde Patrick Brouns was aanwezig bij de lancering van IkDus en gaf aan dat de provincie een nuttige rol kan vervullen als overheid die feitelijk geen verantwoordelijkheid heeft voor zorg. Een belangrijke uitdaging hierbij is het betrekken van MKB bij de ontwikkeling van nuttige toepassingen die patiënten en burgers ondersteunen bij zelfregie. 
 

UMCG en LifeLines

Binnen het UMCG staan verschillende afdelingen klaar om met IkDus aan de slag te gaan. Nu het nieuwe EPD succesvol geïmplementeerd is, zal het beschikbaar stellen van data hoog op de agenda staan. Dit werd ook benadrukt door Henk Snapper, lid van de Raad van Bestuur. 

Het ter beschikking stellen van een persoonlijk gezondheidsomgeving voor deelnemers van LifeLines is een ideale eerste stap voor IkDus. In de eerste plaats omdat het voor deelnemers makkelijker wordt om vragenlijsten in te vullen en de resultaten van de onderzoeken in te zien. In de tweede plaats omdat er ruim 165.000 deelnemers zijn, waarmee IkDus op termijn een grote schaal krijgt. En uiteindelijk is opschaling de grote uitdaging voor eHealth in brede zin. 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network