Innoverende ondernemers en proeftuinen vinden elkaar tijdens MKB Netwerkbijeenkomst op 14 juni

maandag 25 juni 2018

  • HANNN

Groningen, 14 juni 2018

Acht pitches van acht inspirerende initiatieven. Tijdens de MKB Netwerkbijeenkomst (Personalized & Customized Health) presenteerden verschillende initiatieven zichzelf aan ondernemers in de gezondheidssector.

De pitches waren afkomstig van proeftuinen[1] zoals Newborn, Move2Innovate, i-Initiate, dHealth en de Pharma Portal, maar ook ZorgpleinNoord en Sportinnovator Centrum Groningen waren aanwezig. Allen fungeren als vliegwiel als het gaat om het ontwikkelen en in de markt zetten van innovaties. De genodigden, ondernemers, MKB'ers en zorgprofessionals, kregen volop de gelegenheid om te netwerken en gezamenlijk met deze initiatieven ideeën te ontwikkelen.

De middag werd geopend door één van de initiatiefnemers van dit evenement Johannes Wolters, directeur van Lode Holding. Johannes is de kartrekker van het thema ‘MKB ondersteuning’ in de regiegroep Personalized and Customized Health. Daarnaast is hij ook verbonden aan Move2Innovate en de MedTechportal en lid van bestuur in de Life Cooperative. Hij benadrukte de belangrijke rol van ondernemers in de ontwikkeling van innovaties op het gebied van persoonsgerichte zorg en gezondheid. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, maar deze ondernemers en startups kunnen nog niet altijd hun weg vinden in de soms complexe gezondheidszorgsector.

Tegelijkertijd zijn in onze regio verschillende proeftuinen, portals en initiatieven gelanceerd (of staan op het punt van starten) die deze ondernemers en startups kunnen helpen hun weg te vinden in de gezondheidssector en/of hun innovaties kunnen versnellen. Een mooie aanleiding voor een netwerkevent: het samenbrengen van ondernemers en proeftuinen om kennis te maken, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en gezamenlijk op zoek te gaan naar wederzijdse versterking.

Na een korte kennismakingsronde met de aanwezigen was het woord aan Nico van Meeteren, directeur Top Sector Life Sciences and Health (Health Holland). Als mede initiatiefnemer schetste hij de trends, ontwikkelingen en uitdagingen ten aanzien van ondernemerschap in de gezondheidssector. Zijn verhaal ging over de noodzaak van verschuiving naar Public Private Partnerships: missie- en maatschappelijk gedreven en daarbij het zoveel mogelijk benutten van economische kansen. De nadruk ligt hierbij op het betrekken van het hele systeem, maar niet de eindgebruiker opzadelen met de complexiteit aan de voorkant (back office/front office). Kortom: pak een concreet probleem, kijk of je daar een missie van kunt maken met spelers uit alle domeinen en ga aan de slag: assembleren, integreren, valideren. Zijn boodschap aan de ondernemers: “kijk waar jíj zit in dat partnerschap plaatje en zet jouw ideeën in om gezamenlijk tot oplossingen te komen”.

Vervolgens hebben acht initiatieven kort een pitch gegeven, waarna volop gelegenheid was voor nadere kennismaking tijdens de tafelsessies. De genodigden konden kiezen uit een breed aanbod op het gebied van (personalized) health. Van LivingLab Newborn, met gepersonaliseerde tandenborstels, Move2Innovate die zich inzet voor producten die verantwoord en gezond bewegen mogelijk maken, tot proeftuin dHealth die een bijdrage wil leveren aan het valideren en testen van zorginnovaties. Maar ook de Pharma Portal, die van begin tot eind ondersteunt bij de ontwikkeling van een (nieuw) geneesmiddel en proeftuin i-Initiate, die toegang biedt tot imaging faciliteiten, hebben hun initiatief kunnen pitchen.

v.l.n.r. Nico van Meeteren (Health Holland), Martin Smit (Pharma Portal), Remco Renken (i-Initiate), Annelies Wolters (Move2Innovate), René van Bremen (SICG), Johannes Wolters (Lode Holding), Jackie Dekens (Newborn), Bart Scheerder (dHealth), Paulien van der Meulen (Onderwijs en Zorgtechnologie), Anne Been (MedTech Portal), Amber van der Schaaf (Life Cooperative), Ingrid Prikken (HANNN)

Klik op deze link voor een foto-terugblik van de bijeenkomst.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waar met veel enthousiasme de eerste stappen zijn gezet voor kansrijke samenwerkingen op weg naar meer persoonsgerichte gezondheid en zorg in Groningen. Binnenkort staat er alweer een afspraak met Health Holland gepland om aan de slag te gaan met concrete publiek-private samenwerkingen. Daarnaast is er tijdens de bijeenkomst gebleken dat er genoeg animo is voor een vervolgbijeenkomst. Wordt vervolgd!

 


[1] Wat is een EFRO proeftuin?
Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee MKB middels bijv. proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. De SNN Call ‘OP EFRO Proeftuinen’ faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdaginge

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network