Aftrap regiegroep Personalized and Customized Health

woensdag 20 december 2017

  • HANNN

Op 20 december 2017 vond de startbijeenkomst van de regiegroep Personalized and Customized Health plaats in het Provinciehuis van Groningen in het bijzijn van een van de initiatiefnemers, Gedeputeerde Patrick Brouns:

“Deze Top Dutch regio biedt veel kansen op gebied van digitalisering en innovatie, en met deze samenwerking kunnen we verder gaan dan de bestaande ideeën en plannen. Hierbij is ‘de menselijke maat’ het belangrijkste.”

Deze eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaking en het creëren van een gezamenlijk begrip van de doelen. Voorzitter Folkert Kuipers benadrukte dat persoonsgerichte zorg en gezondheid echt het verschil kan maken voor de leefbaarheid in onze provincie. Om te zorgen dat Groningers langer en gezonder thuis kunnen blijven wonen en in staat zijn om eigen regie te voeren over hun gezondheid zullen we samen moeten optrekken om concrete initiatieven te ontwikkelen. De regio biedt hiervoor heel goede kansen, bijvoorbeeld op het gebied van digitale infrastructuur, expertise, initiatief van onderop en bereidheid tot samenwerking op alle niveaus.

De themaleiders schetsten de belangrijkste uitdagingen, waar ze als eerste mee aan de slag willen gaan en wie ze daarbij willen betrekken.

“Het gaat vooral om initiatieven samenbrengen, en deze te zien als te onderscheiden maar niet te scheiden. “ - Nico van Meeteren, Health Holland.

Samen met de andere regiegroep leden is verkend hoe thema's met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken. Wat sterk naar voren kwam is dat de burger weer in de lead moet komen te staan, en de aandacht ook moet komen te liggen bij preventie’.
Volg de linkjes voor informatie over de thema’s: 'Meer zorg in eigen omgeving', een 'Persoonlijke Gezondheidsomgeving', 'Ondersteuning van MKB', 'Zorgonderwijs en scholing werkenden', en verbindend thema 'Big Data' . 

We kijken terug op een inspirerende en productieve startbijeenkomst en zijn bijzonder blij met de energie die er is om samen aan de slag te gaan met Personalized and Customized Health in de provincie Groningen. 

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network