Personalized Health

Personalized Health

In het programma Personalized and Customized Health (PCH) werken mensen uit het brede zorgveld samen om iedere Groninger zo lang mogelijk in de omgeving van zijn of haar keuze te laten wonen. 

De regiegroep PCH is aangesteld op initiatief van de Provincie Groningen en gaat aan de slag met de aanbevelingen van het advies van SER Noord-Nederland. Om de leefbaarheid in onze provincie te vergroten zijn (sociale) innovaties nodig en moeten economische kansen die voortkomen uit deze innovaties worden ondersteunt. 

De betrokken partijen hebben in een convenant afgesproken hun uiterste best te gaan doen om bovenstaande omgeving te realiseren. Hier wordt concreet handen en voeten aan gegeven door het organiseren van bijeenkomsten, het ondersteunen van onderzoek, het verbinden van formele en informele zorgpartijen en het in kaart brengen van het huidige zorglandschap. Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) ondersteunt de regiegroep in deze taak.

De regiegroep werkt vijf met elkaar samenhangende thema’s uit, waarbij de focus ligt op zorg en welzijn zoveel mogelijk in de eigen omgeving te organiseren:

1. Meer zorg in eigen omgeving
Zorg en welzijn zoveel mogelijk in de eigen omgeving organiseren. Initiatieven van onderop zijn een essentieel onderdeel van het systeem. 
2. Data
Data geeft ons informatie over gewoonten en hoe deze invloed hebben op ons leven. Dit levert niet alleen meer maatwerk op in behandelingen, maar mensen worden zo ook geholpen om gezondere keuzes te maken.
3. Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) Met een eigen digitale gezondheidsomgeving kan iedereen straks zelf zijn eigen gezondheidsinformatie verzamelen, beheren en te delen. Er zijn verschillende partijen bezig met het ontwikkelen van PGO’s.
4. Ondersteunen MKB De innovatiekracht van MKB is wezenlijk onderdeel van het op gang brengen van meer zorg in eigen omgeving. Met de inzet van innovatiemakelaars bieden we MKB-ers concreet hulp bij hun innovatievraagstukken.
5Zorgonderwijs en scholing werkenden
Gezondheidsprofessionals zijn nog steeds een belangrijk vangnet en moeten worden klaargestoomd voor de toekomst. 

De regiegroep Personalized and Customized Health is samengesteld met mensen vanuit diverse hoeken van het zorgveld die met hun kennis, ervaring en netwerk de benodigde (sociale) innovaties aanjagen. Dit zijn: De Hoven, Certe, Lode Holding B.V., ZorgpleinNoord, UMCG/Rijksuniversiteit Groningen, Zorgbelang Groningen, Gemeente Tynaarloo, Martini Ziekenhuis, VitalHealthSoftware, Topsector Life Sciences and Health, Menzis, Vereniging Groninger Dorpen, Noorderpoort, Aletta Jacobs School for Public Health, Meander.