Anders Oud 2030 (Netwerk Ouderenzorg Regio Noord)

Na de afsluiting van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) eind 2016, gaan we door onder de titel van Anders Oud 2030. We blijven regiotafels organiseren voor de vier noordelijke provincies waarbij we de ouderen nog meer willen betrekken bij zorg die voor en over hen gaat. Binnenkort ziet u hier de bijgewerkte informatie! 

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord wil de zorg voor en de vraag naar het welzijn van ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Netwerk Ouderenzorg Regio Noord komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) welke begin 2015 over is gegaan in BeterOud. Sinds 2014 coördineert het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) samen met het Zorg innovatie Forum (ZIF) de uitvoering van het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. Het doel is een samenhangend zorgaanbod te realiseren dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Hiervoor werken talrijke landelijke en regionale organisaties samen.

De beoogde kwaliteitsslag moet leiden tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en daarmee minder behoefte aan zorg en meer eigen regie voor ouderen. Bovendien zal het voorschrijven van zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn, afnemen. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan en in 2014 is een tweede termijn van het programma gestart. In de eerste termijn lag het accent op de ontwikkeling van projecten en experimenten, de aankomende jaren wordt het accent verlegd naar verspreiding en implementatie.

OuderenIn het kader van het NPO heeft het Ministerie van VWS alle Universitaire Medische Centra gevraagd het initiatief te nemen om regionale geriatrische netwerken tot stand te brengen in hun Onderwijs en Opleidingsregio (OOR). Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vervulde bij de ontwikkeling van het netwerk in de regio Noord een regisserende rol. Sinds 2014 coördineert het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) samen met het Zorg Innovatie Forum (ZIF) de uitvoering van het netwerk. De focus van het NPOII ligt op het daadwerkelijk creëren en ondersteunen van betere ouderenzorg.

Omvang regio Noord
De OOR-regio van het UMCG omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. In de regio Noord wonen naar schatting 300.000 mensen van 65 jaar en ouder. Het percentage ouderen is in deze regio hoger dan in de rest van Nederland.

Kennis verspreiden
Verschillende projecten hebben veel nieuwe kennis opgeleverd. Netwerk Ouderenzorg Regio Noord helpt de komende drie jaar deze kennis te verspreiden en te implementeren waarbij er nauw wordt samengewerkt met bijvoorbeeld opleidingsinstituten, kennisinstituten, beroepsorganisaties en cliëntenorganisaties.

Kwetsbare ouderen
Een belangrijke doelgroep is “kwetsbare” ouderen. Dit zijn ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk, zoals vergeetachtigheid, hartproblemen, mobiliteitsstoornissen en verminderde eetlust. Kleine incidenten en veranderingen kunnen hun zelfredzaamheid ingrijpend verstoren. Tegelijkertijd en mede daardoor neemt hun kwetsbaarheid toe en krijgen ze vaak niet de zorg die zij nodig hebben.

De stem van de oudere
In het netwerk Regio Noord hebben de ouderen zelf een belangrijke stem. De problemen en behoeften van ouderen worden als uitgangspunt genomen met de nadruk op het behouden van eigen regie. Hún wensen staan centraal. Dit heeft gevolgen voor de herin­richting van zorg, met meer aandacht voor welzijn en vitaliteit en onderwijs. Het sluit aan bij de kanteling van de zorg, de decentralisaties en de transformatie naar een participatiesamenleving met veel aandacht voor eigen regie en zelfzorg.
In het NPOII programma geven de ouderen aan welke onderwerpen in de regio opgepakt moeten worden, welke projectaanvragen voorrang verdienen en participeren hierin actief.