LifeLines

LifeLines is in december 2006 gestart als grootschalig bevolkingsonderzoek onder ruim 165.000 inwoners van Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe).

In dit onderzoek worden deelnemers uit drie generaties minimaal 30 jaar gevolgd om inzicht te krijgen in hoe mensen gezond ouder kunnen worden en in de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en verloop van chronische ziekten.

De deelnemers worden eens in de ongeveer vijf jaar uitgenodigd voor een screening op een van de LifeLines locaties in de drie noordelijke provincies. Hierbij worden metingen en tests gedaan (o.a. bloeddruk, gewicht, lengte, hartfunctie), ook wordt er biomateriaal verzameld (bloed, urine, DNA, ontlasting, hoofdhaar).

De uitslagen van de metingen en tests worden teruggekoppeld naar de deelnemer en zijn of haar huisarts. Iedere een tot twee jaar ontvangen de deelnemers een uitgebreide vragenlijst met vragen over o.a. gezondheid, leefstijl en voedingsgewoonten. Eind 2013 is de werving van deelnemers en de 1e screening afgerond. In januari 2014 is de 2e screening gestart waarbij deelnemers voor een tweede maal worden uitgenodigd voor een bezoek aan een van de LifeLines locaties.

Het doel van LifeLines is het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar gezond ouder worden. Dit is mogelijk dankzij de bijdrage en inzet van meer dan 165.000 deelnemers. LifeLines doet zelf geen wetenschappelijk onderzoek. LifeLines verzamelt en beheert gegevens (data) en biomaterialen onder vereiste kwaliteitscondities en geeft geanonimiseerde gegevens (data) en biomaterialen uit voor wetenschappelijk onderzoek aan onderzoekers. Deze uitgifte is alleen mogelijk na goedkeuring van een onderzoeksvoorstel door de wetenschapscommissie (Scientific Board) van LifeLines.

Partners in HANNN: Provincie Groningen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie: www.lifelines.nl