IC-Health: verbeteren van digitale gezondheidsvaardigheden in Europa

Het hebben van digitale gezondheidsvaardigheden betekent dat iemand op een goede manier online informatie over gezondheidskwesties kan zoeken en begrijpen.
Mensen met digitale gezondheidsvaardigheden zijn beter in staat om een actieve rol te spelen in hun eigen gezondheidsmanagement. Met informatie die ze zelf vinden en begrijpen, kunnen ze gezonde beslissingen maken, aan preventie doen en een gezondere leefstijl aanhouden wat resulteert in een betere gezondheid. 


In de huidige, digitale, maatschappij blijkt echter dat veel mensen niet de benodigde vaardigheden hebben om op een succesvolle manier online gezondheidsinformatie te vinden en te begrijpen, zodat ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen maken over hun gezondheid.

Het IC-Health project richt zich daarom op het verbeteren van digitale gezondheidsvaardigheden in Europa door het ontwerpen, testen en valideren van een serie open, online cursussen (MOOCs: Massive Open Online Courses).
MOOCs zijn grootschalige, online cursussen. Deze zijn gratis, makkelijk toegankelijk en er is geen voorkennis nodig.

Deze MOOCs worden ontwikkeld in verschillende talen (Engels, Frans, Italiaans, Deens, Duits, Nederlands, Spaans en Zweeds) voor verschillende bevolkingsgroepen waaronder kinderen, volwassenen, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen, ouderen (60+) en mensen die getroffen zijn door of vatbaar zijn voor type 1 of 2 diabetes.

In een co-creatie proces zal IC-Health personen uit deze specifieke bevolkingsgroepen samenbrengen om op maat gemaakte cursussen samen te stellen. Deze personen werken dan direct naast onderzoekers, professionals uit de gezondheidszorg en webdesigners in een aantal praktijkbijeenkomsten (CoPs) om de cursussen verder samen te stellen, te testen en te verfijnen.

Het project IC-Health richt zich op de vier pijlers:

  • Verkrijgen van kennis over informatietechnologie (IT).
  • Verkrijgen van gezondheidsvaardigheden.
  • Beoordelen van online gezondheidsinformatie.
  • Toepassen van online gezondheidsinformatie bij gezondheidsmanagement in het dagelijkse leven.  

Door ScanBalt BioRegion is HANNN gevraagd om de rol van coördinator voor dit project in Nederland op zich te nemen. HANNN richt zich hierbij met name op de bevolkingsgroep ouderen (60+). Verwacht wordt dat het project eind 2018 is afgerond.

Eind juni 2017 was HANNN aanwezig bij het driedaags co-creatie seminar in Turijn waar het startschot werd gegeven voor de volgende fase van het project: de co-creatie van de MOOCs (Massive Open Online Courses). 

Meer informatie over het project en de betrokken partners kunt u lezen op de website www.ichealth.eu  Heeft u vragen? Neem dan vooral contact op met allette.snijder@hannn.eu           

Dit project wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren (financieringsovereenkomst nr. 727474).