Healthwise

Binnen het center of expertise Healthwise wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van Health Care Management and Health Economics. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar: kwaliteit, veiligheid en patiëntenlogistiek, organisatieverandering, e-health, pensioenen, werking van de zorgmarkt en consumentengedrag bij medicijngebruik.

Het centrum beoogt de zorgsector te ondersteunen bij het doorvertalen van externe ontwikkelingen in de interne organisatie van de zorg. De gezondheidszorg is immers voortdurend in beweging

Vanuit haar dienstverlenende karakter is de sector afhankelijk van veranderende maatschappelijke behoeften en eisen, wettelijke kaders en financiële randvoorwaarden. Deze hebben implicaties voor de organisatie van zorgprocessen binnen en tussen instellingen en voor het realiseren van kwaliteit en innovatie door de betrokken professionals.

Healthwise is nauw verwant aan Healthy Ageing, één van de focusgebieden van de RUG.

Om de onderzoeksvragen in dit veld aan te pakken en de invloed van de gezondheidszorg op de bredere samenleving te benadrukken is een multidisciplinaire aanpak nodig. Het samenbrengen van kennis en methoden uit verschillende disciplines is een belangrijk doel van ons center.

Momenteel zijn meer dan 40 onderzoekers (van hoogleraren tot promovendi, uit vele vakgroepen) van de faculteit Economie en Bedrijfskunde verbonden aan Healthwise.

Partners in HANNN: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie is te lezen op: www.rug.nl/research/healthwise