GRIP & GLANS

GRIP & GLANS geeft volwassenen de mindset en het gereedschap om hun leven te verrijken en zich te richten op zaken die zij zelf kunnen beïnvloeden.  Het leven is niet enkel wat je overkomt; het is in belangrijke mate wat we er zelf van maken.

Eigenlijk is het bijzonder dat we nooit of nauwelijks tijd voor onszelf nemen om een koers te bepalen. Soms is het goed even de balans op te maken en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. Positief in het leven staan en tegenslag of verlies overwinnen.

Haal eruit wat erin zit!

GRIP & GLANS helpt volwassenen met reflectie, zelfmanagement en leefplezier. Het fundament is de glansschijf; de kracht ervan is de eenvoud.

GRIP & GLANS is een psychosociale interventie en heeft het predikaat ‘evidence-based practice’ verworven; de methode is bewezen effectief voor het verhogen van zelfregie, welbevinden en verlagen van eenzaamheid. De methode wordt ingezet als groepscursus en individuele coaching en sluit erg goed aan op actuele maatschappelijke thema's rondom empowerment.

Wat levert het op?

In 16 zorg- en welzijnsorganisaties zijn de effecten van GRIP & GLANS onderzocht. Ouderen ervaren dat ze beter de eigen regie kunnen houden, meer welbevinden hebben en zich minder eenzaam voelen na het volgen van de groepscursus. Ze waarderen de cursus met een 7.9. Het gebruik van eerstelijns GGZ en maatschappelijk werk nam af met respectievelijk 6% en 12%. Professionals zijn erg enthousiast over de cursus en de effecten. De cursussen sluiten goed aan bij hun taak als professional en de behoefte van ouderen.

Het GRIP & GLANS Programma is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn landelijk meer dan 70 docenten -veelal professionals uit zorg en welzijn- die GRIP & GLANS lokaal aanbieden.

Meer informatie en de aankomende cursusdata kunt u lezen op www.gripenglans.nl

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Dr. Nardi Steverink
UMCG / Health Psychology Research / GRIP&GLANS Programma
b.j.m.steverink@umcg.nl
www.nardisteverink.nl
050 36 36 274 / 050 36 36 469