GRIP & GLANS

GRIP & GLANS geeft volwassenen de mindset en het gereedschap om hun leven te verrijken en zich te richten op zaken die zij zelf kunnen beïnvloeden.  Het leven is niet enkel wat je overkomt; het is in belangrijke mate wat we er zelf van maken.

Eigenlijk is het bijzonder dat we nooit of nauwelijks tijd voor onszelf nemen om een koers te bepalen. Soms is het goed even de balans op te maken en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. Positief in het leven staan en tegenslag of verlies overwinnen.

Haal eruit wat erin zit!

GRIP & GLANS helpt volwassenen met reflectie, zelfmanagement en leefplezier. Het fundament is de glansschijf; de kracht ervan is de eenvoud.

GRIP & GLANS is een psychosociale interventie en heeft het predikaat ‘evidence-based practice’ verworven; de methode is bewezen effectief voor het verhogen van zelfregie, welbevinden en verlagen van eenzaamheid. De methode wordt ingezet als groepscursus en individuele coaching en sluit erg goed aan op actuele maatschappelijke thema's rondom empowerment.

Partners/sponsoren: Het GRIP & GLANS Programma is ontwikkeld door het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen en wordt vermarkt door Stichting Viven. Er zijn landelijk meer dan 70 docenten -veelal professionals uit zorg en welzijn- die GRIP & GLANS locaal aanbieden.

Meer informatie kunt u lezen op: www.viven.nl en www.gripenglans.nl

Mogelijk door: Het GRIP&GLANS Programma wordt uitgevoerd vanuit het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.