UMCG

Aanleiding en belang voor projectdeelname

Healthy Ageing, ofwel gezond ouder worden, is sinds 2006 speerpunt van UMCG. Samen met andere kennisinstellingen en met bedrijven onderzoekt UMCG hoe we gezond en actief ouder kunnen worden. Dat is nodig want ​er zijn verhoudingsgewijs niet alleen steeds meer ouderen, ze worden ook steeds ouder. ​Het aantal jaren dat ze in gezondheid leven, stijgt echter niet even snel. Dit betekent dat veel mensen steeds meer levensjaren doorbrengen met een of meer chronische aandoeningen zoals diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Ook onze leefstijl beïnvloedt de ontwikkeling van onze gezondheid. Als we naar bepaalde gebieden in Noord-Nederland kijken, zien we bovendien dat de krimp hard toeslaat en dat de levensverwachting onder het landelijke gemiddelde ligt. Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de gezondheidszorg en vraagt om innovatieve oplossingen om deze betaalbaar en toegankelijk voor iedereen te houden.
 

Expertise en toegevoegde waarde voor het project

Het UMCG onderzoekt in het licht van het thema “gezond ouder worden” hoe de extra levensjaren in goede gezondheid doorgebracht kunnen worden. Het onderzoek bestrijkt de gehele levensloop en richt zich op primaire preventie (ziekte voorkomen), secundaire preventie (ziekte tijdig ontdekken, behandelen en ziekteprogressie afremmen) en tertiaire preventie (herhaling en verergering voorkomen, inzetten op functiebehoud). De toegevoegde waarde van UMCG voor het project is dat het UMCG werkt met kennisinstellingen in binnen- en buitenland, regionale overheden en bedrijven aan kennisontwikkeling én het vertalen van die kennis naar concrete producten en diensten voor de patiënt, consument en zorgprofessionals. Hierdoor is het UMCG als geen ander in staat de laatste state-of-the art fundamentele wetenschappelijke inzichten in te brengen en in spin-off projecten kan met UMCG met de beschikbare faciliteiten, kennis en kunde nieuwe cross-over innovaties onderzoek op effectiviteit.
 

Rol , taken en verantwoordelijkheid in het project

Website: www.umcg.nl