NOM

Aanleiding en belang voor projectdeelname

NOM is een naamloze vennootschap met drie kerntaken:

  1. Het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland (NOM Finance);
  2. Het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanagement voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland (NOM Foreign Direct Investment);
  3. Het omzetten van een concreet idee naar een project (van idee naar een renderend product) (NOM Business Development).

Vanuit de hiervoor genoemde posities is het zaak om toegang te hebben tot een breed netwerk waaruit de nieuwe bedrijfsparels voor Noord Nederland geselecteerd kunnen worden. Diverse concepten zullen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot het opzetten van nieuwe bedrijvigheid, wat met kennis en kunde vanuit NOM opgezet en zelfs gefinancierd kan worden. Daarnaast kunnen binnen de te ontwikkelen concepten kennis en technologische lacunes ontstaan die ingevuld kunnen worden met behulp van buitenlandse bedrijven leidend tot nieuwe bedrijvigheid binnen Noord Nederland.

Expertise en toegevoegde waarde voor het project

NOM helpt ondernemers om ideeën van de grond te krijgen, ambities waar te maken en groei te realiseren. De diensten vanuit NOM bestrijken het volgende:

  • in contact te brengen met de juiste mensen via het NOM netwerk;
  • participeren in het idee door middel van  het verstrekken van financiering;
  • kansen te vertalen naar concrete mogelijkheden;

het helpen met het vinden van een geschikte bedrijfslocatie.

Rol , taken en verantwoordelijkheid in het project

Binnen  het project brengt NOM haar expertise met betrekking tot het verstrekken van financiering van kansrijke initiatieven in Noord-Nederland in. Deze expertise is van toegevoegde waarde en belang bij de definitie van de Blue Zone-concepten in WP2. Door haar kennis van het internationale netwerk (specifiek binnen de sectoren AgriFood en Biobased en voedingsmiddelen) is NOM tevens de aangewezen partner om het Man Made Blue Zone-netwerk te verbinden met partijen buiten de landsgrenzen. Niet als doel op zich maar om (commerciële) kansen voor Noord-Nederlandse ondernemingen rondom de uitwerking van Blue Zone-concepten te vergroten en benutten door te ontwikkelen.

Website: www.nom.nl