Innexus

Aanleiding en belang voor projectdeelname

Innexus is een netwerkorganisatie van en vóór ambitieuze foodbedrijven in Noord-Nederland. Via Innexus worden de  competenties en innovatiekracht van deze bedrijven gebundeld tot de kracht van een “multinational” waarmee de concurrentiepositie  wordt versterkt. De leden zijn MKB voedingsbedrijven die met eigen onderzoeks- cq. ontwikkelingsactiviteiten voedingsmiddelen en/of voedingsingrediënten en halffabricaten produceren. Maar ook bedrijven die diensten of producten leveren aan de voedingsindustrie of daarvan afnemer zijn. Binnen de leden van Innexus is het onderwerp ‘gezondere voeding’ en de economische en maatschappelijke relevantie die hiermee gegenereerd kan worden, gedefinieerd als 1 van de strategische pijlers.

Samenwerking met kennisinstellingen is een logische afgeleide om deze doelstellingen te kunnen behalen. Om deze reden is Innexus 1 van de initiatiefnemers van het Food Circle project (http://www.food-circle.nl). Het doel van Food Circle is om de voedingsmiddelenindustrie in de regio Noord-Nederland te ondersteunen en te stimuleren door innovatie en vraaggestuurde research. Om voor de Innexus-leden de volgende stap te kunnen maken richting de ontwikkeling en vermarkting van gezondere voeding, is het zaak om aan te sluiten bij een netwerk dat zorg wil dragen voor de directe stimulering van crossover-innovaties. Door aan te sluiten bij een dergelijk netwerk wordt de leden van Innexus een mogelijkheid geboden laagdrempelig de samenwerking te zoeken met partijen in andere sectoren, te innoveren en innovaties waar de markt behoefte aan heeft sneller op de markt te kunnen brengen.

Expertise en toegevoegde waarde voor het project

Innexus vormt een samenwerkingsverband waarbinnen leden met elkaar in gesprek komen ('verbinden'), aan de hand van thema's kennis uitwisselen ('inspireren') en new business projecten genereren ('faciliteren').

Innexus organiseert een netwerkprogramma van thema’s en een portfolioprogramma met projecten. Productinnovaties worden door middel van projecten binnen Food Circle uitgevoerd. De klantvraag van de leden staat steeds centraal en er wordt zowel door leden als door derden in geparticipeerd. Een belangrijke plaats heeft het opleiden van medewerkers binnen de bedrijven en het interesseren van jongeren voor de sector.

Rol , taken en verantwoordelijkheid in het project

Innexus brengt met haar aangesloten foodbedrijven expertise in vanuit de Noord-Nederlandse voedingsmiddelensector. Rondom het onderwerp ‘gezonde voeding’ worden al geruime tijd projecten en activiteiten uitgevoerd die inspelen op de consumentenbehoefte naar betaalbare, maar bovenal gezondere en lekkere gemaksvoeding die bij kan dragen aan een gezonde levensstijl. Deze kennis/inzichten en commerciële Business-to-Consumer en Business-to-Business haalbaarheid worden vanuit de leden van Innexus ingebracht in het project.

Website: www.innexus.eu