Hanzehogeschool

Aanleiding en belang voor projectdeelname

Vanuit de Hanzehogeschool participeert het lectoraat voedingsingrediënten en gezondheid als onderdeel van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Daarnaast zal het Hanzehogeschool project: Health Hub Roden participeren. In Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden (healthy ageing). Als laatste participeert het Quantified Self Institute van de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool is de noordelijke applied science hub die het mogelijk maakt om projecten te ontwikkelen en uit te voeren op de cross-over voeding en technologie. Voor de Hanzehogeschool is het zaak om aan te sluiten bij een breed netwerk om kennis en kunde op het gebied van Healhy Ageing nog beter te kunnen etaleren, het onderwijs beter aan te sluiten bij de behoeften van het noordelijk MKB en kansen verzilveren door projectconcepten via applicatiegericht onderzoek uit te ontwikkelen gebruikmakend van de faciliteiten, kennis en kunde binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing.   
 

Expertise en toegevoegde waarde voor het project

Per 1 september 2014 is het Centre of Expertise Healthy Ageing opgericht, waarbinnen het speerpunt Healthy Ageing alle activiteiten van de hele Hanzehogeschool zijn gebundeld. ​Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) is hét netwerk voor publiek-private samenwerking voor innovatie in zorg & welzijn en onderwijsvernieuwing.

Het Centre of Expertise Healthy Ageing is opgericht om de verbinding en coördinatie te verbeteren op de driehoek onderzoek-onderwijs-ondernemerschap. Dat leidt tot een respectabele output op het gebied van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap: promoties, projecten, publicaties, presentaties, innovatie van producten en diensten, symposia, scripties en afstudeerprojecten. Deze vele activiteiten worden in het Centre of Expertise Healthy Ageing sterker met elkaar verbonden.
 

Rol, taken en verantwoordelijkheid in het project

Hanzehogeschool zal in dit project haar kennis en kunde op het cross-over vlak van voeding en technologie inbrengen. Het Quantified Self Institute  en de Health Hub Roden spelen hierbij een belangrijke rol doordat deze onderdelen van het Healthy Ageing platform  een belangrijke bijdrage kan leveren in de aspecten ‘bewustwording’ en ‘stimulering’ met betrekking tot een gezondere levensstijl van consumenten dat als een belangrijk doel van dit project is geformuleerd. Het Quantified Self Institute heeft inzicht in beschikbare en in ontwikkeling zijnde hardware/software voor zelfmetingen, state-of-the-art zelfmeettechnologieën, de betrouwbaarheid daarvan en de effectiviteit in het gebruik. Met name op het terrein van voeding en technologie gericht op bewustwording en stimulering zijn interessante verbindingen tussen de betrokken netwerken en aangesloten bedrijven te maken. Health Hub Roden is the place to be waat studenten, start-ups en bedrijven inzichten verwerken in nieuwe medical devices (wearables) die consumenten bij kunnen staan om een gezondere levensstijl te verwezenlijken. Daarnaast richt Hanzehogeschool zich op het inbrengen van de kennis- en onderwijscomponent in dit project met als doel kennis rondom gedragsverandering bij consumenten gericht op een gezondere levensstijl te structureren en verankeren in de regio. 

Website: www.hanze.nl