HANNN

Aanleiding en belang voor projectdeelname

De toenemende vergrijzende bevolking in Nederland en Europa brengt grote economische en maatschappelijke gevolgen met zich mee. Om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die gezond ouder worden bevorderen – van voor de geboorte tot de laatste levensfase - zijn bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden met elkaar verbonden via het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Deelname in het project garandeert HANNN toegang tot het breedst mogelijke beschikbare Noord Nederlandse netwerk/expertise van grond tot mond en daar verticaal op gepositioneerd alle technologieontwikkelingen die noodzakelijk zijn om de HANNN Man Made Blue Zone strategie te kunnen realiseren.

HANNN vervult binnen dit project de rol van penvoerder en is tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement. HANNN levert via haar leden kennis op het gebied van gezond ouder worden in alle facetten, die daarbij een rol spelen: preventie, genezing, betere zorg en zelfmanagement.

Website: www.hannn.eu