Greenlincs

Aanleiding en belang voor projectdeelname

Greenlincs is het platform voor initiatieven, innovatie en krachtenbundeling van de Noord-Nederlandse AgriFood-sector en Biobased Economy. In deze economisch kansrijke sectoren maakt  Greenlincs zich sterk voor groene business en een groene toekomst. Voor een duurzame “vergroening” is het voor Greenlincs zaak om aangesloten te zijn in een netwerk dat producten uit de bio-economie vanuit de primaire agrifood sector toepast in gezondere voedingsapplicaties. Cross-overprojecten in combinatie met toekomstige afnemers zijn hierbij van cruciaal belang om nieuwe verdienmodellen te genereren voor de boeren. Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen razendsnel. Inzicht in technologieën die gedragsverandering teweeg kunnen brengen bij consumenten kunnen m.b.v. cross-over projecten via Greenlincs weer hun weg vinden in smart farming.

Expertise en toegevoegde waarde voor het project

Greenlincs is het platform waar groene kennis en nieuwe business elkaar ontmoeten. In de eerste plaats voor de AgriFood-sector en de Biobased Economy in Noord-Nederland. Groene chemie speelt  daar een belangrijke rol in. Passende cross-over-projecten met Water, Energie, Health en Life Sciences hebben daarnaast evengoed de belangstelling van Greenlincs. Greenlincs opereert in een uitgebreid netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en regionale belanghebbenden (noordelijke provincies en steden/dorpen). Greenlincs ondersteunt en bemiddelt groene en biobased-ideeën van innovatieve ondernemers. In  het platform van Greenlincs vinden o.a. de volgende activiteiten plaats:

  • Cross-over projecten tussen de agrarische en de chemische sector;
  • Het “vergroenen” van de chemische sector door de inzet van groene grondstoffen;
  • Exploratie/initiatie van cross-over ideeën komende uit de foodsector;
  • Bemiddeling tussen toegevoegde waarde applicatiegericht onderzoek via kennisinstellingen en ondernemers;