Ketentafel Voedsel en Ommeland Groningen

donderdag 7 november 2019

  • HANNN

Voedsel neemt een steeds prominentere rol in de weg naar een duurzame samenleving. Ketentafel Voedsel en Ommeland Groningen, onderdeel van verenging Noorden Duurzaam, zet dit thema op de kaart.

Ketentafel Voedsel is een initiatief waarbij eens per maand een bijeenkomst wordt georganiseerd, met als doel om samen te praten over voedseltransitie. Het is een netwerk bestaande uit de gehele voedselketen, van producent tot consument. Gemeente Groningen, verschillende scholen, zoals de RUG en Hanzehogeschool, het UMCG, de Jumbo en bijvoorbeeld De Streekboer, komen samen om te praten over gezamenlijke ambities en er wordt gekeken hoe er een bijdrage kan worden geleverd aan een duurzamer regionaal voedselsysteem.

Thema’s die besproken worden zijn bijvoorbeeld; verspilling van voedsel, verbinding en relatie Stad en Ommeland, verkorten van de ketens, ‘’weten wat je eet’’, relatie voedsel en gezondheid en relatie voedsel en armoede.

Ook HANNN biedt ondersteuning tijdens deze bijeenkomsten en denkt mee over een duurzame toekomst!
Voor meer info stuur een e-mail naar: nick.cramer@hannn.eu

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network