Food Netwerk

De afgelopen twee jaren heeft HANNN, samen met een netwerk van partijen, gewerkt aan de oprichting van een Food Netwerk. Doel van het netwerk is het delen van kennis over het terugdringen van gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van slechte eetgewoontes. 

 

 

Veel gezondheidsproblemen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door relatief ongezonde eetgewoonten. In Noord-Nederland is echter veel kennis aanwezig over:

- de effecten van voeding op het menselijke lichaam;
- de ontwikkeling van nieuwe, gezondere, voedingsproducten;
- de beinvloeding van eetgedrag en consumentengedrag.

Vanaf maart 2017 is HANNN gestart met het opzetten van een netwerk waarin deze (Noord-Nederlandse) kennis gedeeld wordt met het MKB. Deze overdracht van kennis moet ertoe leiden dat:

- gezondere producten worden ontwikkeld
- gezondere producten worden aangeboden
- gezondere producten meer worden geconsumeerd door de doelgroep waar relatief veel gezondheidsproblemen voorkomen.  

Partners in dit netwerk zijn: Hanzehogeschool Groningen, UMCG, NOM NV, Innexus en Greenlics. Sinds maart 2019 is het project afgerond. 

In deze periode is onder andere gewerkt aan de kennis over en de voorbereiding van een integrale benadering voor de beinvloeding van eetgedrag. Dit heeft geleid tot de wijkaanpak in Leeuwarder stadsdeel Oud-Oost

Daarnaast is een pilot gestart met Cateraar Eurest (cateraars Hanzehogeschool) om met kennis uit het netwerk een cateringlocatie aan te passen. 

 

De oprichting van dit netwerk is mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) / Samenwerkingsverband Noord-Nederland.