Verleiding van de consument in de cafetaria / snackbar

Cafetaria's als aanjager blue zone

Voeding is een belangrijke sleutel tot een gezond(er) leven. Hoewel gezonde voeding wint aan populariteit, is nog steeds maar een beperkt deel van de Noord-Nederlandse bevolking hierin geinteresseerd of er naar opzoek. Toch is het belangrijk dat we juist deze groep bereiken en ze stimuleren tot gezondere keuzes. Cafetaria's spelen daarin een belangrijke rol.

Iedereen komt wel eens in de cafetaria. Van jong tot oud, hoog of laag opgeleid, rijk of arm. Daarnaast speelt de cafetaria vaak een belangrijke rol in een wijk of dorp waar het vaak zelfs een van de laatst overgebleven zelfstandige ondernemers is. Het is daarom bij uitstek een omgeving waar we iedereen in de maatschappij kunnen bereiken. Tegelijkertijd lijdt de branche vaak onder het imago dat patat ongezond is.  Gaat het op tv over ongezonde voeding? Dan komt altijd de zak patat in beeld. Echter, grote gezondheidsproblemen worden natuurlijk niet veroorzaakt door het af en toe eten van een patatje. 

Er zijn twee ontwikkelingen gaande die zowel de cafetariahouder als het Food & Health Netwerk kunnen helpen bij het behalen van gestelde doelen (omzet genereren en een gezonder eetpatroon van de Noord Nederlander). 

Groeiende markt

De vraag naar eten buiten de deur groeit enorm en de verwachting is dat dit de komende jaren zal doorzetten. Niet alleen groeit deze vraag vanwege de stijgende economie, ook zal de beschikbare tijd van de consument (met name doordeweeks) steeds schaarser worden, waardoor consumenten meer geneigd zijn om te kiezen voor gemaksproducten of -maaltijden die tijdwinst opleveren. Binnen deze groei neemt ook de vraag naar gezonde producten toe. Consumenten zullen in toenemende mate letten op de gevolgen van hun aankoop. Zowel de gevolgen voor het eigen lichaam (gezondheid) als de gevolgen voor de wereld waarin we leven (biologisch, lokaal en duurzaam). 

Cafetaria blijven achter

Tot nu toe profiteren cafetaria's onvoldoende van de stijgende vraag. Ook is de gemiddelde besteding per klant in de cafetaria erg laag.

Kansen

Er liggen daarom kansen voor de cafetariahouder! Aan de ene kant door het verbreden van het assortiment en aan de andere kant door het kiezen van de juiste marge-verhoudingen en marketing. Immers, op rauwkost en water zit meer marge dan op vlees en frisdrank. Hoe verleid je de consument dan toch om te kiezen voor de producten met de meeste marge?

Het Food & Health Netwerk helpt cafetariahouders bij deze vragen. Het netwerk deelt kennis en informatie over productontwikkeling & marketing en geeft inzicht in trends en ontwikkelingen. Ons uitgangspunt daarbij is een duurzaam verdienmodel voor de cafetariahouder waarbij meer ingespeeld wordt op de groeiende vraag naar gezonde(re) producten. We werken hierin samen met Snackbar van de Toekomst van o.a. Marco Agema. 

Meer weten of aansluiten bij het netwerk? Neem contact met ons op! 

Recente activiteiten
Mei 2017 - Bijeenkomst Snacken met Visie (Aduard)
Als onderdeel van de Tour Karavaan 2017 organiseerden we in mei vorig jaar een eerste bijeenkomst voor cafetariahouders in Aduard. 

Oktober 2017 - frituurfestival Groningen
Samen met de Bruine Fruitschaal organiseerden we eind vorig jaar het frituurfestival Groningen om ondernemers die zich richten op het ontwikkelen van nieuwe snacks in de schijnwerpers te zetten. Het festival leverde de gehoopte media-aandacht op. 

Februari 2018 - Horeca EvenTT
Op 5 en 6 februari stonden we twee dagen, samen met Snackbar van de Toekomst van Marco Agema, op de beurs van het Horeca EvenTT om in gesprek te gaan met cafetaria-ondernemers en toeleveranciers

Maart 2018 - publicatie Nommer
In maart verscheen een artikel over de ambities van het Food & Health Netwerk, met speciale aandacht voor cafetariahouders. Lees het artikel hier. 

April 2018 Healthy Ageing Tour
Tijdens de Healthy Ageing Tour stonden we met enkele snack-ondernemers een aantal dagen op de gezondsheidspleinen. Tevens lanceerden we hier de speciaal ontwikkelde Tour Snack (mmv de Bruine Fruitschaal).

Juni 2018 - gezonde TT burger tijdens de TT nacht
In juni van 2018 zullen we in samenwerking met Teuben Event Catering een speciale hamburger ontwikkelen voor de TT nacht. Meer info volgt.