Gezonde voeding via bedrijfsrestaurants

Verleiding van de bewuste consument

Samen met de projectpartners, cateraars en marketingexperts kijken we binnen het project hoe we in bedrijfsrestaurants de bewuste consument beter kunnen bedienen. De verwachting is dat deze doelgroep de komende jaren sterk zal groeien, er liggen daarom kansen voor het MKB. De centrale vraag binnen deze doelgroep is daarom dan ook:

Hoe kan de consument die bewuste keuzes maakt ten aanzien van zijn of haar voeding beter bediend worden via bedrijfsrestaurants?

We beantwoorden deze vraag in een reeks van seminars waarin kennis wordt overgedragen die gericht is op de volgende doelgroepen:

  • Cateraars die aanbod via bedrijfsrestaurants aanbieden;
  • Leveranciers van cateraars;
  • Opdrachtgevers van bedrijfsrestaurants (de werkgevers).

De kennisoverdracht moet ertoe leiden dat het er nieuw aanbod wordt ontwikkeld. Mogelijk is dit aanbod onderdeel van een integraal concept dat de consument niet alleen bedient in de bedrijfsrestaurants, maar ook er ook toe wordt verleid om daarbuiten betere keuzes te maken ten aanzien van zijn of haar gezondheid (bijvoorbeeld via digitale ondersteuning).

De reeks van seminars ziet er als volgt uit:

Seminar 1 – Wie is de bewuste consument in de bedrijfsrestaurant?
In dit seminar wordt toegelicht waaruit deze specifieke doelgroep bestaat en hoe deze zich ontwikkelt. Groeit deze groep? En zijn het, zoals wordt aangenomen, inderdaad voornamelijk hoogopgeleide consumenten?

Seminar 2 – Op basis van welke factoren maakt deze doelgroep keuzes?
Is het belangrijk dat de verpakking er goed uitziet of is informatie voorziening het meest belangrijk? Of let men toch nog vooral op de prijs? In dit seminar kijken we met experts hoe de keuzes van deze doelgroep wordt gemaakt en ook hoe deze kan worden beïnvloed.

Seminar 3 – Conceptontwikkeling ter ondersteuning
Nadat we weten wie deze specifieke doelgroep is en hoe deze kan worden verleid, kan worden nagedacht over de ontwikkeling van concepten (en producten) die hierop inspelen.

Seminar 4 – ICT & wearables, waar staan we?
Zijn hedendaagse technieken inderdaad de toekomst als het gaat om het maken van keuzes t.a.v. voeding? In hoeverre zijn consumenten (nu en in de toekomst) bereid om via digitale ondersteuning te monitoren en keuzes te maken?

Seminar 5 – Propositie cateraar richting opdrachtgever
Opdrachtgevers zijn doorslaggevend als we het aanbod in bedrijfsrestaurants willen aanpassen.  Selecteert de opdrachtgevers alleen op prijs, dan zal de verandering nog op zich laten wachten. Hoe kan een propositie ontwikkelt worden die de opdrachtgever overtuigt (of verleid) om via het aanbod in bedrijfsrestaurants een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de medewerkers?

Rondom deze seminars zullen in kleine groepen workshops worden georganiseerd die de kennis helpt te vertalen naar de praktijk. Verschillende experts vanuit de projectpartners zullen bijdragen in dit proces. Ook is hier de mogelijkheid om voorbeelden te testen in de praktijk. Op die manier doen we als netwerk praktijkervaring op en versterken we de kennis.

Een bijdrage leveren of deelnemen aan één van de seminars? Neem graag contact met ons op!