Aanpak en werkwijze

In Noord-Nederland bestaan veel gezondheidsproblemen die voortkomen uit ongezonde eetgewoontes. Via het Food & Health Netwerk dragen we in samenwerking met het MKB bij aan het terugdringen van deze problematiek. 

Omgeving

Voor een belangrijk deel is de omgeving van mensen van invloed op de keuzes die mensen maken. Ook als het gaat om keuzes voor voeding. Samen met het MKB kijken we binnen het project naar deze omgeving en hoe we daarin veranderingen kunnen aanbrengen. Het gaat daarbij met name om de overdracht van kennis tussen en richting met MKB: hoe passen we het aanbod aan en hoe verleiden we de consument tot het consumeren van dit gezondere aanbod?
 

Doelgroepen en focus

Nog steeds is maar een klein percentage van de bevolking bewust bezig met voeding. Maar deze groep groeit wel, vooral in steden. De verwachting is dat deze groep de komende jaren zo sterk zal groeien dat daar kansen liggen voor het Noord-Nederlandse MKB. Als één van de deelvragen binnen het project hebben we daarom geselecteerd:

Hoe kunnen we de bewuste consument beter bedienen bij het maken van keuzes? We richting ons voor de focus daarbij op een specifieke omgeving: de bedrijfsrestaurants (via de cateraar). Klik hier voor meer info

Op dit moment eet echter bijna 75% van de Nederlandse consument nog steeds ongezond en een groot deel daarvan is niet bewust bezig met voeding. We kijken daarom binnen het project ook hoe we de onbewuste consument kunnen verleiden tot het consumeren van gezondere producten, bijvoorbeeld door het anders inrichten van de omgeving. Voor deze doelgroep kiezen we een omgeving waar veel consumenten komen die niet perse met gezonde voeding bezig zijn: de snackbar of cafetaria. Klik hier voor meer info.  

Ten slotte kijken we of we het eetpatroon van mensen kunnen beinvloeden door het veranderen van de omgeving op een iets grotere schaal: de wijk. Via deze link is hierover meer informatie te vinden. 
 

Contact

Suggesties of deelnemen aan ons project? we komen graag in contact!

 

 

Het project Food & Health Netwerk (UniC HEIN)  ontvangt een begrootte bijdrage van maximaal 503.166,61 voor de uitvoering van de activiteiten, verdeeld over drie jaren en verdeeld over de projectpartners vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).