Embracing Dementia - project EDEN

HANNN is de Nederlandse partner in het nieuwe Europese project Embracing Dementia, oftewel project EDEN (Erasmus+), dat is opgezet om de lokale samenwerking tussen mantelzorgers van personen met dementie en professionele zorgverleners en maatschappelijke initiatieven in dit vakgebied, te bevorderen.

Met een ouder wordende bevolking en een toenemende aantal mensen met dementie, Alzheimer en andere hersengerelateerde ziekten in Europa, is de zorg voor deze personen een belangrijke uitdaging geworden binnen de Europese Unie. Voor deze maatschappelijke uitdaging is er behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak in Europa. 

De steun voor mantelzorgers van mensen met dementie is van groot belang voor zowel de persoon met dementie, de naasten zelf en de samenleving.
Als de mantelzorger de taak niet aankan, is de behoefte aan verpleegzorg en begeleid wonen veel groter, wat aanzienlijke financiële consequenties kan hebben.

Het doel van dit project is om meer bewustzijn te creëren voor het belang van de rol van mantelzorgers in de zorg voor mensen met dementie, en een nauwere samenwerking te bereiken op lokaal niveau tussen de zorgprofessional en lokale maatschappelijke initiatieven.
Dit alles om een betere kwaliteit van leven te bereiken voor zowel de persoon met dementie als zijn of haar mantelzorger.

Het EDEN-project wil de zorgaanpak voor personen met dementie veranderen van een uitdaging op individueel niveau (binnen het gezin of familie) naar een uitdaging voor de hele maatschappij.

Eind 2018 was de kick-off van het project in Brussel waarbij alle deelnemende projectpartners aanwezig waren.

De partners in het EDEN-project zijn: University College Lillebaelt (UCL), Southern Denmark European Office (SDEO), University of Udine, Matia Gerontological Institute (INGEMA), Connected Health Alliance CIC (ECHAlliance) en Stichting Health Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

Uiteindelijke projectresultaten

  • Een behoefteanalyse gericht op welke concrete kennis, vaardigheden, middelen en ondersteuning nodig zijn voor familieleden, professionals in de zorg en binnen de lokale gemeenschap in het algemeen. Dit om wederzijds begrip en leren te creëren, een optimaal gebruik van gemeenschappelijke middelen te bevorderen en de zorgbenadering van mensen met dementie te optimaliseren.
  • Leer- en informatiemateriaal voor mantelzorgers met relevante informatie over dementie en hoe zij de beste zorg kunnen geven. Niet alleen zorg aan de persoon met dementie maar ook voor henzelf. Daarnaast ook een community collaboration concept voor familieleden, professionals in de zorg en maatschappelijke initiatieven over hoe de best mogelijke samenwerking en kennisdeling met de lokale gemeenschap tot stand kan worden gebracht.
  • Een online platform waar de drie doelgroepen van het project wederzijds informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.
  • Een reeks beleids- en uitvoeringsaanbevelingen ter ondersteuning van de verspreiding en verdere exploitatie van resultaten na afronding van het project.

De resultaten in het EDEN-project worden grotendeels verkregen door co-creatie. Dit betekent dat alle onderdelen en materialen in het project samen met de doelgroepen onderzocht en getest worden.

De verwachting is om het project in augustus 2021 af te ronden.

Lees hier de press release van het project (pdf, Engelstalig)Meer informatie over het project kunt u lezen op de website www.embracingdementia.eu 
Heeft u vragen? Neem dan vooral contact op met allette.snijder@hannn.eu