Het Fitte Brein - HANNN Damtour

Dammen als middel om het brein fit te houden en meerdere generaties met elkaar in contact te brengen. Rondom dit idee bouwen damkoepel Regiowerking Noord en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) een innovatief nieuw netwerk: Het Fitte Brein.
Tijdens de Healthy Ageing Week 2019 staan er maar liefst 4 damevents op het menu. Dammen voor jong & oud, dammen in de Oosterparkwijk, een dam-netwerkbijeenkomst en dammen bij kinderopvang SKSG . Wil je weten wat dammen voor jouw organisatie kan betekenen? Stuur ons een bericht

Promo: Dammen en het fitte brein
Promo: Dammen en het fitte brein

Waarom Dammen en het Fitte Brein?

De damsport in georganiseerd verband wordt beoefend door een relatief select gezelschap, waarmee het draagvlak relatief klein is. Terwijl de sport buitengewoon geschikt is om breed beoefend te worden en om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke uitdagingen. Dammen is eenvoudig te leren: de spelregels zijn overzichtelijk. Tegelijkertijd is dammen uitdagend: de combinaties zijn eindeloos. En het is een laagdrempelige manier om mensen bij elkaar aan een tafel te krijgen en contact te maken. Deze innovatie richt zich op het vergroten van het draagvlak van de damsport door bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 
 

Erik Scherder over Dammen en het Fitte Brein
Erik Scherder over Dammen en het Fitte Brein

Wat gaan we doen?

1. Huis-aan-huis-damproject    
Een dammende jeugdspeler wordt ingezet om georganiseerd speluitleg te geven, een dampartij te spelen en een dampakket uit te delen aan de deelnemende 65+er. Dit gebeurt via een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties; het versterkt de binding tussen jong en oud. 

2. Dammen structureel op school        
Voor scholen is een dampakket ontwikkeld waarmee scholieren zelfstandig hun damdiploma halen. Dit zijn potentiele trainers voor de andere projecten. Daarnaast kan dammen als vak op school aangeboden worden: minimaal 20 lessen, op maat.  

3. Train your Brain       
Clinic/training voor bedrijven, stimuleert de denkkracht van de werknemers in allerlei verschillende facetten (analyse, vooruitdenken, begrijpen samenhang, strategie en tactisch denken, snel schakelen, etc.).

4. Generatieprojecten
Multi-generatie evenementen zoals damtoernooien/competities voor individuen of voor teams samengesteld uit meerdere generaties.
 

René Veenstra - Dammen als sociaal bindmiddel
René Veenstra - Dammen als sociaal bindmiddel