Het Fitte Brein - HANNN Damtour

Dammen als middel om het brein fit te houden en meerdere generaties met elkaar in contact te brengen. Rondom dit idee bouwen damkoepel Regiowerking Noord en Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) een innovatief nieuw netwerk: Het Fitte Brein. In dit kader worden tijdens de strijd om de Wereldtitel Dammen 2018, tussen Alexander Schwartzman en Roel Boomstra, allerlei randactiviteiten georganiseerd. 

Promo: Dammen en het fitte brein
Promo: Dammen en het fitte brein

Waarom Dammen en het Fitte Brein?

De damsport in georganiseerd verband wordt beoefend door een relatief select gezelschap, waarmee het draagvlak relatief klein is. Terwijl de sport buitengewoon geschikt is om breed beoefend te worden en om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke uitdagingen. Dammen is eenvoudig te leren: de spelregels zijn overzichtelijk. Tegelijkertijd is dammen uitdagend: de combinaties zijn eindeloos. En het is een laagdrempelige manier om mensen bij elkaar aan een tafel te krijgen en contact te maken. Deze innovatie richt zich op het vergroten van het draagvlak van de damsport door bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 
 

Erik Scherder over Dammen en het Fitte Brein
Erik Scherder over Dammen en het Fitte Brein

Wat gaan we doen?

1. Huis-aan-huis-damproject    
Een dammende jeugdspeler wordt ingezet om georganiseerd speluitleg te geven, een dampartij te spelen en een dampakket uit te delen aan de deelnemende 65+er. Dit gebeurt via een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties; het versterkt de binding tussen jong en oud. 

2. Dammen structureel op school        
Voor scholen is een dampakket ontwikkeld waarmee scholieren zelfstandig hun damdiploma halen. Dit zijn potentiele trainers voor de andere projecten. Daarnaast kan dammen als vak op school aangeboden worden: minimaal 20 lessen, op maat.  

3. Train your Brain       
Clinic/training voor bedrijven, stimuleert de denkkracht van de werknemers in allerlei verschillende facetten (analyse, vooruitdenken, begrijpen samenhang, strategie en tactisch denken, snel schakelen, etc.).

4. Generatieprojecten
Multi-generatie evenementen zoals damtoernooien/competities voor individuen of voor teams samengesteld uit meerdere generaties.
 

René Veenstra - Dammen als sociaal bindmiddel
René Veenstra - Dammen als sociaal bindmiddel

Wereldtitelstrijd dammen tussen Roel Boomstra (Ned) en Alexander Schvartsman (Rus)

Op vrijdag 28 december vindt de openingspartij van de wereldtitelstrijd dammen plaats in Leeuwarden. Vanaf die dag nemen heersend kampioen Alexander Schvartsman en uitdager Roel Boomstra het in twaalf duels tegen elkaar op. De wedstrijden vinden plaats in achtereenvolgens Leeuwarden, Groningen en Assen. De speler die tenminste drie partijen wint, mag zich wereldkampioen 2018 noemen.

Onderstaand de nevenactiviteiten die opgezet gaan worden rondom de match. Het zijn verschillende soorten breedtesportactiviteiten voor het (dammend-)publiek, scholen en bedrijven/organisaties. Het doel is om echt van betekenis te zijn en maximale publiciteit te generen. De nadruk gaat ook liggen om de gezonde kant van het dammen te belichten: versterking van denkkracht, fit houden van het brein. Tevens vormen sommige actviteiten een duurzaam karakter, zodat na de WK-match er een blijvend structuur overblijft.

Programma (voorlopig)
01-12 Jeugdmatches – Hoogeveen
06-12 Damclinic Roel & Wouter – RUG Groningen
17-12 Viertallentoernooi Drenthe/Groningen – Hoogeveen
22-12 Kersttoernooi Ouders/Jeugd – Hoogeveen
27-12 Gongdamtoernooi – Middelstum (Contact Berend Plijter: berendplijter[at]hetnet.nl) – Uitnodiging
28-12 PK Jeugd – Leeuwarden
03-01 Nieuwjaarsborrel – Groningen
05-01 PK Jeugd – Groningen
09-01 Schooldamtoernooi Warenhuis Van der Veen – Assen
12-01 Simultaan bij Warenhuis Van der Veen – Assen
12-01 Rapidtoernooi – Assen
26-01 Jeugdtoernooi – Hijken
06-03 Schooldamtoernooi Denksportcentrum – Groningen