Iedereen wil fijn wonen in zijn of haar eigen woonomgeving en daarop zoveel mogelijk zelf de regie houden.

Wat dit betekent is voor iedereen anders, maar zaken als: veilig, duurzaam, mooi, comfortabel, gezond en passend bij verschillende levensfases hebben daar direct mee te maken.
De coalitie Gezond Wonen werkt samen met bewoners aan een gezonde woonomgeving. Dit doet de coalitie vanuit de visie dat bewoners de opdrachtgever zijn en gaan daarbij uit van wat bewoners zelf kunnen en willen. Nu en straks. De bedrijven en maatschappelijke organisaties in de coalitie denken mee, lobbyen, ontwikkelen en ontwerpen om de omgeving van deze mensen levensloopgeschikt te maken.

De coalitie werkt samen met bewoners om mooie initiatieven te ondersteunen die zij in hun dorpen zijn gestart om hun woningen en gemeenschappen levendig, gezond, economisch sterk en sociaal te maken en knelpunten weg te nemen. Daarnaast zoekt de coalitie vanuit haar (inter)nationale netwerken vernieuwende concepten voor levensloopgeschikt en gezond bouwen, multifunctionele toepassingen van woonconcepten en innovatieve financieringsconstructies.

Een mooi resultaat van samenwerking in de coalitie Gezond Wonen is de ontwikkeling van Kwiek in Groningen, een tool die mensen helpt om langer thuis te kunnen wonen. Aan de hand van een aantal vragen krijgen bewoners een advies voor aanpassingen of hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er worden concrete producten bij genoemd die direct besteld kunnen worden, denk aan verlichting, elektrische gordijnen, drempelloos wonen of een auto instap.

De Coalitie Gezond Wonen is in 2016 opgericht, geïnspireerd door het congres “Building the future of Health” dat in het UMCG werd gehouden en als doel had architectuur en ruimtelijke ontwikkeling te koppelen aan gezondheidszorg en preventie. De coalitie bestaat momenteel uit de volgende partijen: Noaber foundation, HANNN, NCG, Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG, UMCG, VolkerWessels, Van Wijnen, RVO, Health Holland, KAW en Espria Ledenvereniging. In 2018 is een programma opgesteld voor de duur van 3 jaar.