Centre of Expertise Healthy Ageing

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) stimuleert publiek-private samenwerking in Noord-Nederland in de vorm van innovatiewerkplaatsen. Het zijn proeftuinen waarin onderzoekers, docenten, studenten, bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen gezamenlijk oplossingen vinden voor problemen die men in de zorg dagelijks tegenkomt, op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden.

De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het CoE HA en verantwoordelijk voor de centrale regie.

Op dit moment (augustus 2015) zijn er vijfentwintig innovatiewerkplaatsen actief en heeft het CoE HA ruim 160 partners.
Het ministerie van OCW heeft vier miljoen euro subsidie toegekend aan het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA), voor innovaties op het gebied van gezond opgroeien en gezond ouder worden. 

Het gaat daarbij niet alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Het CoE HA heeft als doel om samen met het werkveld praktijkgerichte zorginnovaties te realiseren in Noord-Nederland en doet dat in de vorm van innovatiewerkplaatsen. In het Noorden zijn veel partijen bezig met het zoeken naar oplossingen voor de vergrijzing en de kosten van de zorg. De vernieuwende structuur van een innovatiewerkplaats biedt werkveld, onderwijs en bedrijven vanuit allerlei vakgebieden de mogelijkheid samen aan de slag te gaan.

Projecten en onderzoeken beginnen met vragen uit het werkveld. In de innovatiewerkplaats wordt het probleem onderzocht, de innovatie ontworpen en geïmplementeerd en de resultaten geëvalueerd. Er is nauwe samenwerking tussen onderzoekers, die toegang hebben tot de fundamentele kennis, en uitvoerders, die kennis hebben over de praktijk. Voor studenten is de innovatiewerkplaats een onderwijsomgeving waarin zij direct toegang krijgen tot kennis over praktijkinnovatie.

De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Hoofdpartners zijn: UMCG, RUG, NHL Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Stenden Hogeschool en de noordelijke ROC’s. Er wordt nauw samengewerkt met een groot aantal bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen.

Partners in HANNN: Alfa-College, Friesland Campina, Friesland College, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, LIMIS, NHL Hogeschool Leeuwarden, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, VitalinQ.

Meer informatie kunt u lezen opwww.healthyageing.net