Building the Future of Health

Building the Future of Health is een grote internationale conferentie die in juni 2016 plaatsvindt in de stad Groningen. Het agendeert de bijdrage die onze gebouwde omgeving kan leveren aan een goed en gezond leven.
 


Kan de gebouwde omgeving ons helpen langer gezond te blijven? Kan het ons inspireren om meer te bewegen? Biedt het – samen met een gezonde levensstijl – een medicijn tegen welvaartsziekten als obesitas en diabetes? Hoe zorgen we voor schoon water en schone lucht? Welk effect heeft de verandering van het klimaat? Hoe zien onze ziekenhuizen er straks uit? En vooral: welke rol kan het ontwerp bij dit alles spelen? Deze vragen – en meer – staan centraal in de internationale conferentie Building the Future of Health.

Building the Future of Health markeert een fundamentele omslag in het denken over onze zorg en volksgezondheid. Als we met zijn allen ouder en gezonder (willen) worden, dan ligt de sleutel in een andere, bewustere levensstijl. Voedingspatronen, omgevingsfactoren, voldoende beweging en hun onderlinge wisselwerking spelen een grote rol. Gezondheid is daarbij niet langer alleen verbonden met gezondheidszorg. Investeren in het voorkomen van ziekte wordt belangrijker dan het voortdurend uitbreiden van het aanbod van medische voorzieningen. Preventie is het sleutelwoord en bovendien de enige remedie tegen de al stijgende zorgkosten.

Vanuit de overtuiging dat de beste oplossingen ontstaan door het verbinden van verschillende soorten kennis en kunde, is het congres sterk interdisciplinair van aard. Vier dagen lang biedt het een stimulerende en inspirerende omgeving waarin ontwerpers, architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten, GGD-artsen en medewerkers, medische wetenschappers, ruimtelijke wetenschappers, (regionale) bestuurders, beleidsmakers, sociologen, demografen, medici en vertegenwoordigers van diverse andere disciplines op het gebied van de volksgezondheid elkaar kunnen ontmoeten en kennis op kunnen doen.

De conferentie is een initiatief van het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), de Stichting Thomassen à Thuessink | UMCG, TNO en de Thomassen à Thuessink leerstoel voor Ruimte en Gezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer weten of het congres bijwonen? Klik hier voor meer info of voor het direct bestellen van tickets!