De pledges

Bekijk hieronder de pledges vanuit Noord-Nederland. Ontdek welke acties deze organisaties gaan ondernemen voor een gezonder en vitaler Nederland!

Bent u geïnteresseerd in het ondertekenen van een pledge? Neem dan contact op met allette.snijder@hannn.eu 

8D-Games

8D Games stimuleert met serious gaming gezond gedrag. 8D Games bedenkt en maakt onder andere serious games voor ouderen waarin gezond oud worden centraal staat. Dit zowel vanuit het oogpunt van preventie als behandeling. Bijvoorbeeld de exergame voor ouderen voor valpreventie. Lees hier de pledge van 8D-Games.

Alfa-college

Het Alfa-college stimuleert bewegen en een gezonde leefstijl zodat studenten en medewerkers vitaler en actiever worden. Dit heeft een positieve invloed op het ziekteverzuim en de prestaties op school of werk. Lees hier de pledge van het Alfa-College.

Argo BV

ARGO BV is een onafhankelijk onderzoeks- & adviesbureau gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze ondersteunen innovatie (waaronder preventie) en kwaliteitsverbetering in de zorg, door de ervaringen en verwachtingen van cliënten in beeld te brengen. Steeds vaker gaat dit om de uitkomsten voor de klant. Lees hier de pledge van Argo BV.

Balanza Diëtistenpraktijk

Balanza geeft voorlichting over gezonde voeding en leefstijl  en coaching op het gebied van zelfmanagement met als doel dat mensen eerder hun leefstijl verbeteren. Zo kunnen gezondheidsproblemen mogelijk worden voorkomen. Lees hier de pledge van Balanza.

Bewegingscentrum Leeuwarden

Bewegingscentrum Leeuwarden organiseert allerlei beweeg- en leefstijlactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen in de wijk en sportprogramma's bij bedrijven. Zo draagt het bewegingscentrum bij aan een fittere en gezondere bevolking. Lees hier de pledge van Bewegingscentrum Leeuwarden.

Biblionet Drenthe & Zorgbelang Drenthe

Samen willen Biblionet Drenthe en Zorgbelang Drenthe bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden en de informatievaardigheden van mensen. Toegang tot informatie, het begrijpen van informatie en het op basis van informatie kiezen voor een gezondere levensstijl: het zijn vaardigheden die in onze huidige kennismaatschappij bijdragen aan een langer en gezonder leven. Lees hier de pledge van Biblionet Drenthe en Zorgbelang Drenthe.

BlijvendinBalans

BlijvendinBalans is een programma van e-Prox B.V., dat zich richt op het actief inzetten van e-coaching en serious gaming in de gezondheidszorg. Deze middelen zijn vooral gericht op online preventie en gedragsverandering in relatie tot veel voorkomende ziekten. Lees hier de pledge van BlijvendinBalans.

Bloei NL

Bloei NL bedenkt, maakt en levert innovatieve producten en diensten voor de zorg in een modern jasje. Doel is de zorg daarmee twee keer beter en twee keer goedkoper te maken. Lees hier de pledge van Bloei NL.

BuroVitaal

BuroVitaal gaat met het vitaliteitsprogramma YouPlus online en offline de vitaliteit van medewerkers trainen en begeleidt medewerkers stap voor stap naar haalbare doelen binnen essentiële thema’s. Zij zijn primair gericht primair op zorg, onderwijs, bedrijfsleven en organisaties met meer dan 50 medewerkers. Lees hier de pledge van BuroVitaal BV.

BUSS Ontwerp & Inrichting

BUSS Ontwerp & Inrichting zet zich in om ervoor te zorgen dat organisaties het interieur krijgen dat bij ze past en dat werknemers de werkomgeving krijgen waarin ze optimaal kunnen presteren. Te lang zittend werken kan resulteren in vervelende klachten en met onder andere hun zit-staconcept voor een dynamische werkomgeving wordt beweging en creativiteit gestimuleerd. Lees hier de pledge van BUSS.

CC Diagnostics

CC Diagnostics gaat een laagdrempelige laboratoriumtest ontwikkelen waarmee er beter gescreend kan worden naar baarmoederhalskanker en de voorstadia hiervan.
Dit betekent een verlaging van het aantal vrouwen dat onterecht positief op baarmoederhalskanker wordt getest, waardoor er onzekerheid en onnodige zorgkosten worden weggenomen. Ze zetten er op in de test beschikbaar te maken in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Lees hier de pledge van CC Diagnostics.

CC Diagnostics

Comm. in Beweging

Comm. in beweging is voor organisaties een partner in communicatiestrategie, positionering en profilering, projectcoördinatie, -communicatie en verandertrajecten. Vanuit de opleidings- en ervaringscombinatie bewegingswetenschappen, voorlichtingskunde, journalistiek en communicatieadvies dragen wij eraan bij dat organisaties en in-/externe doelgroepen elkaar vinden. Lees hier de pledge van Comm. in Beweging

DBZ (De Beer Zwarts) Strategisch Creatie

Verbinden en werken vanuit je eigen identiteit. Het morgen net iets beter doen dan vandaag. De kracht van eenvoud.
DBZ gaan uit van het Human Centered Design-principe en werken veel voor zorg(gerelateerde) organisaties en semi-overheden. Door dit principe toe te passen kunnen ze veel positieve impact genereren voor mensen die zorg nodig hebben, of willen voorkomen. Lees hier de pledge van DBZ.

De Friesland Zorgverzekeraar en Foodtruck Mama Mascha

De Friesland Zorgverzekeraar zorgt er samen met Sport Fryslân met het programma Sport op Basisscholen voor dat kinderen weer gymles van een vakleerkracht krijgen en gestimuleerd worden om meer te bewegen. Mama Mascha’s Foodtruck gaat bij de scholen langs en laat kinderen op een leuke manier koken, proeven en spelen met gezonde voeding. Lees hier de pledge van De Friesland Zorgverzekeraar en Foodtruck Mama Mascha.

EMBRACE Nederland

Muziek als gezondheidsinstrument.
EMBRACE Nederland staat voor muziek, zorg en training. Met diverse (klassieke) muziekprojecten en muzikale interactie wil de organisatie het welzijn van kwetsbare groepen binnen de gezondheidszorg te verbeteren. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie, eenzame ouderen en minder validen of kortom: diegenen die daar de meeste behoefte aan hebben.
Lees hier de pledge van EMBRACE.

EMBRACE Nederland

FitGaaf!

FitGaaf! organiseert projecten op basisschool of kinderdagverblijf/kinderopvang waarin kinderen (2 t/m 12 jaar) en hun ouders vier weken lang thuis stickers op een kalender plakken, voor elke gezonde actie rond gezond eten, drinken en bewegen die wordt uitgevoerd. Dit biedt kind en ouder structuur, inzicht en positieve bekrachtiging bij het realiseren en/of vasthouden van gezonde routines en gedrag. Lees hier de pledge van Fitgaaf!.

Floorball Academie, Unisports & Stichting Unihockey Nederland

Floorball Academie, Unisports & Stichting Unihockey Nederland inspireren en stimuleren op om een verantwoordelijke manier floorball te spelen. Daarmee draagt floorball bij aan een actieve leer- en leefstijl. Lees hier de pledge van Floorball Academie Nederland, Unisports en BOSAN Haaksbergen.

Generatiethuis

Generatiethuis zet zich met het platform www.mijnhuisopmaat.nl in om een leven lang veilig en comfortabel wonen mogelijk te maken. Dat doen zij door de verbinding tussen ouderen zelf met alle betrokken partijen te versterken en hun kennis te delen met ouderen, gemeenten, corporaties, thuiszorg en met lokale ondernemers. Lees hier de pledge van GeneratieThuis.

De Geweldige Wijk Meppel

GeluksBV, Hogeschool Windesheim, Welzijn Mensenwerk en de gemeente Meppel gaan zich samen inzetten voor het effectief verbeteren van de ervaren gezondheid bij (1000+) gezinnen in Meppel, levend op of onder de armoedegrens. Ze passen hiervoor de methodiek van de Geweldige Wijk toe. Met ondersteuning door hun directe leefomgeving en begeleid door getrainde professionals, gaan de gezinnen zelf met de interventies aan de slag. Lees hier de pledge van De Geweldige Wijk.

De Geweldige Wijk Meppel

Drenthe gezond

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners in Drenthe zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te worden.
Via een integrale aanpak wil het netwerk bijdragen aan een Positief Gezond Drenthe.
Uiteindelijk willen de partners bereiken dat 80% van de Drentse bevolking zijn gezondheid als (zeer) goed ervaart. Lees hier de pledge van Drenthe gezond.

Drenthe gezond

Groninger Dorpen

Groninger Dorpen stimuleert en bekrachtigt de rol en invloed van inwoners op zorgzame initiatieven en het verloop ervan. Ook verzamelt zij kennis en deelt zij deze kennis binnen haar netwerk. Zo kunnen zorgzame dorpen elkaar inspireren en van elkaar leren. Dit doet zij onder andere door het onderling verbinden van zorgzame dorpen en het organiseren van themabijeenkomsten, workshops en excursies langs zorgzame dorpen. Lees hier de pledge van Groninger Dorpen.

GGD Fryslân

In al het werk van GGD Fryslân staat gezondheid en veiligheid centraal. GGD Fryslân wil de aandacht voor gezondheid en veiligheid binnen het onderwijs en de kinderopvang vergroten. Hierbij werkt GGD Fryslân met de aanpak ‘De Gezonde School’. Het doel is om in 2018 een verdubbeling van het aantal scholen/locaties met een Gezonde Schoolvignet in Friesland te realiseren. Lees hier de pledge van GGD Fryslân.

GGD Groningen

GGD Groningen en de Gezonde School-adviseur van de Onderwijsraad Noord-Nederland zetten zich samen met verschillende preventiepartners in om schooldirecties in de provincie Groningen te stimuleren Gezonde School-beleid te formuleren, volgens de methodiek van de Gezonde School. Lees hier de pledge van GGD Groningen.

Hanzehogeschool

De Pedagogische Academie van de  Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek en geeft onderwijs op het gebied van Gezond Opgroeien. Dat moet goed onderwijs op gaan leveren, dat de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen optimaal stimuleert. Dat maakt ze zelfstandig en weerbaar, waardoor ze goed kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Lees hier de pledge van Hanzehogechool Groningen, Pedagogische Academie.

Healthcoin

Healtcoin introduceert een gezonde munt, die te verdienen is met gezond gedrag en uit te geven is aan gezonde producten en diensten waarbij mensen worden verleid tot het vaker maken van de gezonde keuze.
Deze gezonde munt wordt ingezet in de strijd tegen overgewicht, diabetes type II, hart- en vaatziekten, eenzaamheid, chronisch gebrek aan bewegen en is ter stimulans voor een gezonde leefstijl voor iedereen. Lees hier de pledge van Healthcoin.

Health Hub Roden

In de Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van Healthy Ageing. De Health Hub Roden is opgericht om deze gespecialiseerde kennis en kunde in de regio te behouden. Lees hier de pledge van Health Hub Roden.

Healthy Ageing Tour

De Healthy Ageing Tour is een UCI-etappewedstrijd voor vrouwen die van 5-9 april 2017 wordt gereden. In de aanloop naar de wedstrijd stimuleert de Healthy Ageing Tour de samenwerking tussen gemeentebestuurders en de uitwisseling van ervaringen. Zo ontstaat er een estafette tussen gemeenten die bijdragen aan een gezondere regio die verder groeit via de Healthy Ageing Tour Karavaan. Lees hier de pledge van de Healthy Ageing Tour.

Idiomorf infographics

Idiomorf is gespecialiseerd in het overbrengen van kennis met beeld. Ze maken illustraties en animaties voor medische instellingen zoals ziekenhuizen, farmaceutische industrie en leveranciers van medische apparaten om ervoor te zorgen dat de patiënt en verplegend personeel goed en snel geïnformeerd is. Lees hier de pledge van Idiomorf.

Innexus & HANNN

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en Innexus (hét samenwerkingsverband van bedrijven werkzaam in de foodsector gevestigd in Noord-Nederland),  dragen bij door de groei van het aantal chronisch zieken te keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen te verkleinen. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Lees hier de pledge van Innexus & HANNN.

Inukzoek

Inukzoek laat werknemers beleven hoe ze soepel mee kunnen bewegen met veranderingen op de werkvloer en in de maatschappij door hun innerlijke weerstand te overwinnen. Het resultaat? Vitale medewerkers in een fit werkklimaat. Inukzoek maakt werk van gezond werk. Lees hier de pledge van Inukzoek.

Jij & Co

Jij & Co wil sociale netwerken realiseren waarbinnen mensen elkaar leren kennen en willen helpen. In de eigen buurt, wijk of stad.
Bijvoorbeeld voor vrouwen die hulp zoeken om te leren zwemmen of fietsen. Of een actie om ouderen die zich alleen voelen te koppelen aan anderen in de buurt. Onderzoek in samenwerking met de wetenschapswinkel van de RUG vormt een vast onderdeel van elk project. Gelijkwaardigheid en zelfregie zijn uitgangspunten bij elk project. Lees hier de pledge van Jij & Co.

Jij & Co

Kans voor de Veenkoloniën

Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma in het Veenkoloniaal gebied van Groningen en Drenthe dat als doel heeft de gezondheidsverschillen in deze regio aanzienlijk en duurzaam te verkleinen door middel van drie programmalijnen: Gezonde Leefstijl, Zorgeffectiviteit en Participatie. Lees hier de pledge van Kans voor de Veenkoloniën.

Kook Mee

Kook Mee zal de impact van Alles is Gezondheid… verbreden en verdiepen met laagdrempelige kooklessen, bewustwording van een gezonde leefstijl en tegengaan van voedselverspilling. Lees hier de pledge van Kook Mee.

De Leefstijl Academie

Vitaliteit, gezondheid en welzijn zijn de sleutelwoorden van de Leefstijl Academie met als missie: een aanbod creëren waarbij groeiontwikkeling van de zorgprofessional centraal staat. Met als motto: ‘maak werk van een gezonde leefstijl’. Lees hier de pledge van De Leefstijl Academie.

Leefstijlkompaz

Gezonde gewoonten, goede gewoonten. Leefstijlkompaz richt zich op gewoontegedrag in relatie tot gezondheid met de bedoeling om gezond gewoontegedrag te bevorderen.
Ze bieden bijvoorbeeld  workshops en online (leefstijl)cursussen voor personen met overgewicht (Afvallen Zonder Zweten) en/of met zittende beroepen (Mind – Zit) en verspreiden kennis over gezond gewoontegedrag en het maken van eigen keuzes. Lees hier de pledge van Leefstijlkompaz.

Leefstijlkompaz

Lifelines

Lifelines is een langlopende cohortstudie en biobank onder ruim 165.000 deelnemers (10% van de populatie uit de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe), waarin een breed palet aan data en biomateriaal wordt verzameld. Dit wordt door wetenschappers van UMC’s, universiteiten, bedrijven en andere wetenschappelijke instellingen gebruikt om onderzoek te doen naar de determinanten van ziekten en aandoeningen. Lees hier de pledge van Lifelines.

Meppel Actief

Meppel Actief heeft tot doel buurt, onderwijs en sport in Meppel zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.
Ze organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit zoals: extra beweegmomenten voor basisschoolleerlingen, het stimuleren van (meer) vrijwilligers voor sportverenigingen en door intermediair te zijn voor het jeugdsportfonds. Tevens zetten ze in op kwetsbare doelgroepen en senioren. Lees hier de pledge van Meppel Actief

Meppel Actief

Moofy

Het online beweegplatform Moofy is ontwikkeld voor de basisschool en kinderen kunnen hiermee bewegen in én met de klas. Hierdoor wordt de schooldag leuker en ontstaat er een betere balans tussen stilzitten en bewegen, tussen inspanning en ontspanning. Daarnaast geeft het de leerkracht een instrument in handen, waarmee kinderen hun beweegbehoeften en prikkels kwijt kunnen.  Lees hier de pledge van Moofy.

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn verbreden en verdiepen de impact van Alles is Gezondheid… door themabijeenkomsten en cursussen over onder andere bewegen en gezond eten te organiseren. Jasmijn is vooral gericht op allochtone vrouwen. Lees hier de pledge van Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn.

NDC Mediagroep

NDC Mediagroep heeft de rol van verbinder in samenwerkingsverbanden met tal van partijen in en rond de Gezondheidszorg zoals Menzis, UMCG, De Friesland Zorgverzekeraar, GGZ Friesland, Lentis, Health i-Port, HANNN, Vitalinq, Sport Fryslan, Martini-ziekenhuis, Hanzehogeschool, RUG, Holland Webweek, Fit en Fun-vakanties en anderen. Lees hier de pledge van NDC Mediagroep.

Negotica Development Project

Negotica Development Project schept voorwaarden met technologie als hulpmiddel en biedt effectieve en gerichte oplossingen op het gebied van langer, gezonder leven en werken. Met name voor mensen met een bepaalde beperking, achterstand of aandoening. Lees hier de pledge van het Negotica Development Project.

NetwerkZON

NetwerkZON is het netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel en staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Door middel van het project ‘NetwerkZON2020: the H(ealth) factor’ beoogt NetwerkZON de toekomstige professional zorg en welzijn op te leiden. Lees hier de pledge van NetwerkZON.

NHL Hogeschool

NHL Hogeschool heeft diverse lectoraten en opleidingen op het gebied van welzijn en zorg. Via opleidingen en onderwijsinnovaties biedt NHL hogeschool (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals kennis en vaardigheden om in te kunnen spelen op actuele vraagstukken in de beroepspraktijk. Lees hier de pledge van NHL.

De Nieuwe Leefstijl

De Nieuwe Leefstijl belooft een ‘’Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen” op te zetten waarin kennis van gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voedselverspilling. Kinderen en hun ouders voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Zo groeit er straks een nieuwe generatie op die gezonde en duurzame voedselkeuzes makkelijker en meer vanzelfsprekend vindt. Lees hier de pledge van De Nieuwe Leefstijl.

De Nieuwe Leefstijl

Noorderpoort

Noorderpoort is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, mbo en volwasseneneducatie. Met 17 verschillende scholen verspreid in de regio, ruim 17.500 cursisten en 1.600 medewerkers is Noorderpoort het grootste ROC (regionaal opleidingscentrum) in Noord-Nederland. Lees hier de pledge van Noorderpoort.

Odensehuis Groningen

Het Odensehuis Groningen is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd op het gebied van beweging, groen, muziek en creativiteit. Het Odensehuis speelt niet in op het geheugenverlies/dementie van de participanten, maar juist op wat de participanten nog wel kunnen. Lees hier de pledge van het Odensehuis.

(on)Wijsheid

(on)Wijsheid maakt scholieren, docenten én ouders wijs in de online wereld door lesmateriaal over allerlei maatschappelijke onderwerpen (zoals gezondheid, pesten, marketing, burgerparticipatie) te ontwikkelen, dat continu van een hoge kwaliteit is en steeds verbeterd wordt. Boeiend voor leerlingen en leerzaam voor ouders en leerkrachten. Lees hier de pledge van (on)Wijsheid.

PrengerHoekman Fysiotherapie

De gezondheid van werknemers wordt steeds belangrijker voor bedrijven. PrengerHoekman is voor veel werkgevers een partner om medewerkers gezond te laten bewegen. Veel werkgevers weten dat voorkomen beter is dan genezen. Lees hier de pledge van PrengerHoekman.

Progez

Progez staat voor samenwerking en innovatie in de zorg. Progez werkt aan zinnige en zuinige zorg in de buurt door het versterken van de samenwerking tussen zorgprofessionals in de eerste lijn én het leggen van de verbinding tussen zorggroepen, gemeenten, welzijnsorganisaties en de tweede lijn in Drenthe, West Overijssel, Flevoland en Noord Veluwe. Lees hier de pledge van Progez.

Resto van Harte

In bijna 40 wijken van steden door heel Nederland verzorgt Resto VanHarte in de Resto's één of twee avonden per week een gezond en betaalbaar driegangendiner, meestal in een school of buurthuis met een professionele keuken. Samen met ruim 3.000 vrijwilligers bereiden we meer dan 120.000 maaltijden per jaar. Binnen enkele uren tovert het Restoteam deze ruimte om tot een gezellig buurtrestaurant. Lees hier de pledge van Resto van Harte.

RSG Wolfsbos

RSG Wolfsbos heeft gezondheid hoog in het vaandel staan. Zij organiseert veel op het gebied van sport en beweging en draagt zo zorg voor fitte leerlingen. Dit gebeurt in ons lesprogramma. Lees hier de pledge van RSG Wolfsbos.

s’Amuse cateraar en Café de Sleutel

s'Amuse is een duurzaam bedrijf, dat gebruik maakt van pure ingrediënten, veelal biologische en ecologische producten.
Zij bieden bijvoorbeeld extra veel groente in plaats van vlees  en bij elk gerecht serveren zij een salade. Tevens bieden zij gratis hun gezonde en groenterijke hapjes aan tijdens netwerkbijeenkomsten van Gastvrij050 om andere horecaondernemers inspireren. Lees hier de pledge van s'Amuse.

SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen)

De missie van SKSG is het waarborgen van professionele kinderopvang in en rond de stad Groningen. Op diverse manieren bevorderen ze de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en de gezondheid van onze kinderen. Lees hier de pledge van SKSG.  

Sportplein Groningen

De partners van Sportplein Groningen, willen dat de provincie Groningen sportief gezond wordt. Sportplein Groningen wil de kracht van sport en bewegen inzetten voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Lees hier de pledge van Sportplein Groningen.

Staatsbosbeheer, De Friesland Zorgverzekeraar en It Fryske Gea

Staatsbosbeheer, De Friesland Zorgverzekeraar en It Fryske Gea willen investeren in natuur, zodat natuur midden in de samenleving staat; een gezonde natuur die in al haar dynamiek en al haar tinten groen de basis vormt voor ons welzijn en onze welvaart. Lees hier de pledge van Staatsbosbeheer, De Friesland Zorgverzekeraar en It Fryske Gea.

Stichting FC Groningen in de Maatschappij

Stichting FC Groningen in de Maatschappij hanteert drie pijlers. Te weten: gezondheid, sociale samenhang en educatie. Als sportclub staat FC Groningen voor gezondheid, beweging en goede voeding. Lees hier de pledge van Stichting FC Groningen in de Maatschappij.

Stichting Hamelhuys

Het Hamelhuys biedt kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en hun naasten een plek waar ruimte is voor psychosociale ondersteuning rondom kanker. Het inloophuis is laagdrempelig: er is geen verwijzing van arts of specialist nodig en mensen kunnen tijdens de openingsuren gewoon binnen lopen. Lees hier de pledge van Inloophuis Hamelhuys.

Stichting Kind & Voeding

Stichting Kind en Voeding is opgericht uit bezorgdheid over wat tegenwoordig in supermarkten als ‘gezond’ wordt aangeboden en over wat ouders als gezond voedsel ervaren. De stichting richt zich op kinderen en hun (groot)ouders, verzorgers en leerkrachten, met als doelstelling hen bewust te maken van de voordelen van natuurlijke voeding. Lees hier de pledge van Stichting Kind & Voeding.

Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD)

SWD organiseert Grip & Glanscursussen: maatwerkbijeenkomsten voor vrouwen en mannen van 50 jaar of ouder. Doel is deelnemers meer zelfvertrouwen te geven, zodat zij zelf weer initiatieven nemen. Een bewezen hoog percentage deelnemers gaat met meer gevoel van eigenwaarde hun “derde levensfase” tegemoet. Lees hier de pledge van Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD).

Terwille Verslavingszorg

Terwille biedt hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving, vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of loverboys. Het hulpaanbod van Terwille heeft een Bijbelse basis, met als doel: een verslavingsvrij leven. Iedereen die te maken heeft met een verslaving kan bij Terwille terecht. Lees hier de pledge van Terwille Verslavingszorg.

Tijd voor iets ANDERS

Tijd voor iets ANDERS verzorgt trainingen, workshops en andere activiteiten gericht op het in beweging brengen en een gezonde leefstijl van jong en oud. Tijd voor iets ANDERS organiseert diverse activiteiten gericht op het in beweging brengen van jong en oud. Centraal staan het plezier in bewegen en bewustwording van leefstijl en voedingsgewoontes.  Lees hier de pledge van Tijd voor iets ANDERS.

TOPCINN

TOPCINN wil partners uit de creatieve sector verbinden met de doelen van Alles is gezondheid... en ze vraagstukken over gezondheid voorleggen. Daarnaast wil TOPCINN producten en innovaties uit de creatieve sector in beeld brengen bij Alles is Gezondheid... Lees hier de pledge van TOPCINN.

Universitair Centrum ProMotion Groningen (UCPG)

Het UCPG (Universitair Centrum ProMotion Groningen) leidt coaches op, doet onderzoek naar hulpmiddelen en schoolt mensen in het voorkomen van te zware fysieke belasting in de zorg en de industrie. Lees hier de pledge van het UCPG.

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Het UMCG zal bijdragen aan Alles is Gezondheid… via twee verschillende projecten. SamenOud bevordert zelfmanagement, door samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding te realiseren voor thuiswonende ouderen (75+). Hospital@Home is een transmurale zorgbrug die helpt het leven weer op te pakken na een ziekenhuisopname. Lees hier de pledge van het UMCG.

Van Waarde

Van Waarde zet zich in om medewerkers van bedrijven bewust te maken van hun eigen ondernemende en proactieve houding en de verantwoordelijkheid voor werkplezier en vitaliteit. Lees hier de pledge van Van Waarde.

Veiligheidsregio Groningen

Binnen de Veiligheidsregio Groningen werkt een aantal partners, waaronder de brandweer en de politie, samen om noodsituaties te voorkomen en te bestrijden. Veiligheidsregio Groningen zorgt ervoor dat hulpverleners en bestuurders voorbereid worden op deze taak en dat er regelmatig wordt geoefend. Lees hier de pledge van Veiligheidsregio Groningen.

Vereniging Herstelzorg WIK (Willen is Kunnen)

Vereniging WIK faciliteert herstelverblijf en denkt mee over vitaal ouder worden. Dit voor het bevorderen van gezondheid en vitaliteit en het herstel van haar leden in het bijzonder, en in het algemeen van iedereen die aandacht nodig heeft op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Lees hier de pledge van Vereniging WIK.

Vereniging Parkmanagement Bedrijventerrein (VPB) Emmen

VPB draagt Duurzame Inzetbaarheid Personeel uit, door projecten uit te voeren onder MKB-ondernemers in Zuid-Oost Drenthe. Per ondernemer kijken zij waar deze behoefte aan heeft. Lees hier de pledge van Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen.

VitaalPortaal

VitaalPortaal is een coöperatie ter bevordering van vitaliteit. Zij betrekken E-Health in hun werkzaamheden, waardoor beleving centraal staat. Vitaliteit berust niet op een enkel aspect in het dagelijks bestaan, maar kan worden bereikt wanneer op alle vlakken (wonen, werken, leren en vrije tijd) actief wordt ingezet. Lees hier de pledge van VitaalPortaal.

Voedingbewust

Voedingbewust, de Leefstijlacademie, Inter-psy, Roukema en Jelies, Voedingsbureau Yvonne Hollaner en Welstad Stadskanaal dragen bij aan de bewustwording van de gevolgen van ons gedrag op het gebied van consumptie, voeding en manier van leven. Met sportbewegingslessen gaan ze de strijd aan met obesitas en overgewicht voor kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 18 jaar. Lees hier de pledge van Voedingbewust.

Zorghotel De Kim

Zorgeloos herstellen na ziekenhuisopname. Behandeling, ondersteuning, oefeningen voor na de operatie. De Kim is een hotel waar mensen weer fit worden.  Door de juiste behandeling, ondersteuning en oefeningen zijn mensen weer sneller op de been en met de juiste begeleiding voorkomen wij dat mensen minder mobiel worden met alle gevolgen van dien. Lees hier de pledge van Zorghotel De Kim.

Zorg Innovatie Forum

De focus van het Zorg Innovatie Forum ligt in de ontwikkelingen die er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op effectieve ouderenzorg en jeugdzorg. Lees hier de pledge van het Zorg Innovatie Forum.

Zorgspectrum Het Zand

Zorgspectrum Het Zand biedt op zeven Overijsselse locaties wonen, zorg en welzijn aan circa 700 cliënten. 
Ze  zijn actief op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie van ziekte. Door hierin zorg, onderwijs en innovatie te combineren, worden betekenisvolle verbindingen gelegd. Lees hier de pledge van Zorgspectrum Het Zand.