Alles is Gezondheid...

Een gezonder en vitaler Nederland. Dat is de inzet van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…. Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Het gaat erom een maatschappelijke beweging op gang te brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, maar draagt ook bij aan een vitale maatschappij waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

Gezondheid en Gedrag

Er zijn twee directe aanleidingen voor Alles is gezondheid…: 

-  Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe. We leven langer en voorheen ongeneeslijke ziekten zijn tegenwoordig
   behandelbaar.
-  De gezondheidsverschillen tussen groepen mensen zijn aanzienlijk. Er is een sterke relatie tussen een (on)gezonde leefstijl, 
   opleiding, werk- en woonomstandigheden en maatschappelijke ontplooiing.  Mensen met een lage opleiding overlijden 7 jaar 
   eerder en zij ervaren zelfs 18 minder gezonde levensjaren dan mensen met een hoge opleiding.

Alles is Gezondheid... wil deze 2 tendensen keren. Dat is belangrijk voor de mensen zelf, maar het draagt ook bij aan een vitale maatschappij en vitale economie. Dit gebeurt door meer focus, verbindingen en samenwerking welke moeten leiden tot een maatschappelijke beweging die tot aantoonbare en blijvende gezondheidswinst leidt. Dat kan in het programma op het gebied van 'zorg', 'school', 'wijk', 'werk' en 'gezondheidsbescherming'. Hierbij wordt nadrukkelijk naar verbanden tussen die domeinen gezocht.

Acties en goede voorbeelden

De keuze voor speerpunten roken, alcohol, overgewicht, depressie en diabetes gaan voort op een ingeslagen weg. Dat geldt ook voor bestaande acties en goede voorbeelden zoals Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), die in het programma opgenomen worden.

Maar daarnaast is er ruimte voor een grote diversiteit aan nieuwe acties. Iedereen kan zich daarmee melden bij Alles is gezondheid…, en op zoek gaan naar samenwerking en verbinding.

Deelnemers kunnen ook een ‘pledge’ ondertekenen, waarin staat wat zij concreet gaan bijdragen aan een gezondere bevolking en waar zij op aangesproken mogen worden.  Zo kan er een beweging ontstaan die recht doet aan de grote waarde die gezondheid voor onszelf en onze samenleving heeft.

Een gezonder Nederland

Nationaal Preventie Programma Alles is gezondheid… heeft sinds februari 2014 al vele pledges (beloftes) opgeleverd van partners die een pledge ondertekend hebben, (maatschappelijke) organisaties, (lokale) overheden en bedrijven die met en vanuit het programma actief zijn. De organisaties zetten in op een breed scala aan thema’s, met vernieuwende initiatieven om een extra impuls te geven aan een gezonder en vitaler Nederland.

Alles is gezondheid… brengt een maatschappelijke beweging op gang die Nederland gezonder en vitaler maakt. Via acties op school, in de wijk, op het werk en in de zorg kan iedereen een steentje bijdragen aan een gezonde omgeving waarin gezonder gedrag vanzelfsprekend is. Het uiteindelijke doel is een afname van de groei van het aantal mensen met een chronische ziekte en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen groepen mensen.

Meer over Alles is Gezondheid... leest u op hun website.