HANNN regionetwerk in Noord-Nederland voor nationaal gezondheidsprogramma Alles is Gezondheid...

Sinds november 2015 is Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) regionetwerk in Noord-Nederland van het landelijke initiatief Alles is Gezondheid....(AIG). AIG is het nationale preventie programma gericht op een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Binnen dit programma maken ondernemers, overheden en organisaties afspraken over de bijdrage die zij zullen leveren aan een gezonder Nederland.
Als regiopartner draagt HANNN zorg voor het werven van nieuwe partijen in Noord-Nederland die zich willen committeren aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid... en zorgt daarmee voor verbinding van het landelijke met het regionale om een extra impuls te geven aan de beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

"De doelstelling van Alles is Gezondheid... sluit goed aan bij de ambities die wij als HANNN ook hebben om steeds meer bedrijven, zorginstellingen, overheden en andere organisaties mee te laten bouwen aan een gezondere wereld. HANNN is goed in het vormen van consortia die samen een concreet project realiseren dat bijdraagt aan gezondheid en het zou mooi zijn dergelijke samenwerkingsverbanden ook te bekrachtigen met een pledge in het kader van Alles is gezondheid….” Aldus Daan Bultje, directeur van HANNN.  “Wij zijn vereerd met de status als regionetwerk en zien het ook als erkenning dat we in Noord-Nederland op de goede weg zijn met Healthy Ageing."  

Via HANNN is het mogelijk om een Alles is Gezondheid… pledge te ondertekenen. Deze pledge is een publieke verklaring waarmee een organisatie belooft zich te willen verbinden aan de doelstellingen van Alles is Gezondheid… en daaraan zal bijdragen door gerichte activiteiten uit te voeren. Dit kan zowel individueel als in samenwerkingsverbanden, het kunnen grote convenanten zijn maar ook kleine acties die je zelf en samen onderneemt. 

Wat is uw pledge voor een gezonder Nederland?

 
Overhandiging regionetwerk logo door Sonja Bleuland van Oordt (Alles is Gezondheid...) aan Daan Bultje (HANNN)
Overhandiging regionetwerk logo door Sonja Bleuland van Oordt (Alles is Gezondheid...) aan Daan Bultje (HANNN)