Strategic Board

Sinds het najaar van 2015 is een Strategic Board ingesteld waarin vertegenwoordigers uit het noordelijke Healthy Ageing cluster (ondernemers, overheden en kennisinstellingen) zitting hebben. Deze Strategic Board adviseert de Stichting HANNN over strategische en inhoudelijke keuzes.
 De Board is als volgt samengesteld:
 

 • Voorzitter: Godert van der Poel

 • Life Sciences: Ton Vries – bestuur Healthy Ageing Business Coöperatief

 • Food & Nutrition: Jan Buining  - Bestuur Innexus

 • Medische Technologie: Chris Mulder - Health Hub Roden / VDL Wientjes Roden

 • Maatschappelijke Agenda - Erik Wijnhof, Ledenvereniging

 • RUG/UMCG: Folkert Kuipers, hoogleraar Kindergeneeskunde UMCG

 • Han de Ruiter, lid CvB Hanzehogeschool Groningen

 • Erica Schaper, lid CvB NHL Stenden

 • ROC’s: Christien de Graaff – lid CvB Alfa College

 • Karen van Ruiten, Alles is Gezondheid

 • Wendie Zwarts, de Friesland Zorgverzekeraar