Strategic Board

Sinds het najaar van 2015 is een Strategic Board ingesteld waarin vertegenwoordigers uit het noordelijke Healthy Ageing cluster (ondernemers, overheden en kennisinstellingen) zitting hebben. Deze Strategic Board adviseert de Stichting HANNN over strategische en inhoudelijke keuzes.
 De Board is als volgt samengesteld:
 

 • Voorzitter: Vacant

 • Life Sciences: Ton Vries – bestuur Healthy Ageing Business Coöperatief

 • Food & Nutrition: Jan Buining  - Bestuur Innexus

 • Medische Technologie: Chris Mulder - Health Hub Roden / VDL Wientjes Roden

 • Maatschappelijke Agenda - John Kauffeld, lid RvB ESPRIA

 • RUG/UMCG: Folkert Kuipers, hoogleraar Kindergeneeskunde UMCG

 • Hogescholen: Han de Ruiter, lid CvB Hanzehogeschool Groningen

 • Jan van Iersel, Vice voorzitter CvB NHL

 • ROC’s: Christien de Graaff – lid CvB Alfa College

 • Grootbedrijf: Pieter van Groos – Site manager Philips Drachten

 • Grootbedrijf: Emmo Meijer, voorzitter TIFN, lid AWTI