Ons team

Daan Bultje
Directeur

T: 050 800 32 66
E: daan.bultje@hannn.eu

Nick Cramer
Projectcoördinator

T: 050 800 32 64
E: nick.cramer@hannn.eu

Allette Snijder
Projectcoördinator - communicatiemedewerker

T: 050 800 32 66
E: allette.snijder@hannn.eu
 

Lieke 't Hart
Projectmedewerker

T: 050 211 19 07
E: lieke.t.hart@hannn.eu

Ingrid Prikken
Projectmanager Personalized & Customized Health

T: 050 800 32 66
E: ingrid.prikken@hannn.eu

Hanneke Lestestuiver
Trainee Voeding en Wonen

T: 050 800 32 66
E
hanneke.lestestuiver@hannn.eu

Sanne van de Kamp
Trainee Netwerkondersteuning

T: 050 800 32 66
E: sanne.vd.kamp@hannn.eu

Katinka Reijnders
Projectmedewerker Personalized & Customized Health

T: 050 800 32 66
E: katinka.reijnders@hannn.eu

Joan Boelens
Innovatiemakelaar Gezonde Leefstijl

T: 06 53 10 67 52
E: joan.boelens@hannn.eu