Van Waarde

Van Waarde is een krachtige stimulans vanuit de werkgever voor een gezonde leefstijl en plezier in het werk. Een organisatie waar vitale medewerkers en werkplezier werkelijk belangrijk zijn, is een organisatie die optimaal kan groeien.

Van Waarde staat voor een nieuwe, eigentijdse totaalaanpak die naadloos aansluit op de uitgangspunten van duurzame inzetbaarheid, healthy ageing en het nieuwe werken. Deze aanpak werkt omzetverhogend en kostenbesparend tegelijk. Immers, tevreden medewerkers presteren beter en verzuimen minder.

Van Waarde is een route die wordt gestimuleerd door de werkgever, als aanvulling op de begeleiding vanuit de afdeling HRM en de Arbodienst. Het is een plek waar medewerkers bij een coach, arts, psycholoog, fysiotherapeut of diëtist terecht kunnen met problemen of vraagstukken op het gebied van persoonlijke groei, loopbaan, gezondheid en leefstijl.

Van Waarde biedt beleidsadvisering op basis van een jaarlijkse Vitaliteit Score. Beleidsaccenten worden gedefinieerd en vertaald naar doorlopende voorlichtings- en activiteitenprogramma’s rond één of meer BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning.
Aan de hand van thema’s die uit de Vitaliteit Score naar voren komen, worden inspiratieshops aangeboden.

Van Waarde is deskundig, klant- en resultaatgericht, met een focus op verantwoordelijkheid voor eigen vitaliteit en werkplezier, eigenaarschap en probleemoplossing.

Website: www.vanwaarde.nu