Stichting Nederland Verbindt

Tabletles voor ouderen door jongeren

"De wereld beter, mooier en gezelliger maken door het organiseren en faciliteren van projecten waarbij verschillende generaties met elkaar verbonden worden".

Nederland Verbindt stimuleert het verbinden van generaties met elkaar. Het achterliggende idee is dat jongeren en ouderen elkaar leren kennen, waarderen en leren van elkaars ervaringen.

Door het lesgeven aan ouderen doen de ROC-jongeren leer-/werkervaring en sociale vaardigheden op en ontwikkelen zij door dit project vaardigheden die in hun toekomst van belang zijn. Senioren leren van experts, en ontwikkelen nieuwe vaardigheden om bij te blijven in een samenleving die steeds afhankelijker wordt van ICT. Ook leren zij nieuwe vormen van tijdsbesteding, bijvoorbeeld het maken en bewerken van foto’s en het onderhouden van virtuele relaties.

Website: https://www.nederlandverbindt.nl/