Springboard

Het project Springboard richt zich met name op het zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden. De deelnemers aan het project scheppen de condities die een goede samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen mogelijk maken. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van medische concepten die onderscheidend zijn en om die reden de concurrentiekracht vergroten. Zo wordt een blijvende basis gelegd voor een sterke medische technologiesector in Noord-Nederland.

Springboard 2.0 vindt zijn oorsprong in de activiteiten die volgden op de sluiting van Cordis Europa NV in Roden, onderdeel van Johnson & Johnson. In 2008 is de Vereniging Springboard opgericht met als doel de krachten te bundelen om onder anderen oud-werknemers van Cordis met al hun expertise ‘van baan naar business’ te helpen. De aanwezige kennis kon zo ter beschikking komen van bedrijven in Noord-Nederland. Om verschillende bedrijfsinitiatieven te steunen en ondernemerschap te stimuleren zijn toen masterclasses, workshops en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het bleek een succes. De eerste masterclass leidde direct al tot de oprichting van elf bedrijven, waarvan er zeven in Roden zijn gehuisvest. Meer dan honderd mensen konden er aan de slag. Inmiddels bestaat de Vereniging Springboard uit 63 leden, voor het merendeel behorend tot het MKB.

Website: www.spring-board.nl